Rūta Jonikaitė

1+ metų patirtis personalo mokymų srityje.

1 + metų patirtis kuriant verslo tvarumo matavimo sistemas.

1+ metų kokybės vadybos sistemos, veiklos matavimo / stebėsenos sistemų diegimo patirtis.