Atmosfera darbovietėje: darni komanda = efektyvesnis darbas

Kokia nauda mūsų organizacijai?
• Įmonėje didėja tarpusavio supratimas, susikalbėjimas tarpusavyje.
• Atmosfera įmonėje tampa pozityvi ir palanki darbui.
• Komandinis darbas tampa našesnis, didėja darbo produktyvumas.
• Didėja darbuotojų pasitenkinimas darbu, ir mažėja darbuotojų kaita.

Apie ką kalbėsime?
• Laiminčios ir pralaiminčios komandos.
• Efektyvios komandos bruožai.
• 6 veiksniai, kurie labiausiai įtakoja komandos sėkmingumą.
• Asmeninių gebėjimų panaudojimas komandiniame darbe.
• Vadovavimas komandai. Koks turi būti komandos vadovas?
• Darbuotojų įtraukimas į sprendimų priėmimą.

Kaip vyks?
Daug mokysimės veikdami t.y. išbandysime komandos veikimą atliekant “statybos projektą”.
Šis vaidmenų žaidimas, skirtas komandos formavimui, komandos rolių bei komandos narių elgesio ypatumų atskleidimui. Užduotis leidžia patirti kaip kiekvienas grupės narys komunikuoja, kaip reaguoja į kito grupės nario instrukcijas, pastabas, replikas, kokie vaidmenys grupėje tinkami asmeniškai, kaip sekasi kartu susitelkti bendram tikslui, kaip reaguojama į būtinumą keisti savo elgesį siekiant bendro tikslo ir atsižvelgiant į išorines sąlygas.