24
Spalio
2019
Miestas
Kaunas
Išankstinė kaina 55 €
Reguliari kaina 55 €
Registracija
Noriu gauti naujienlaiškį

Atvejo vadyba: efektyvaus tarpdisciplininės komandos, dirbančios vaiko gerovės srityje, veikimo modelis

Vykdant institucinės globos pertvarką bei vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarką nuo 2018 m. liepos 1 d., savivaldybės susiduria su nemenkais iššūkiais. Kyla nemažai klausimų, kaip kuo efektyviau organizuoti pagalbą vaiko gerovės srityje, kaip užtikrinti sklandų tarpinstitucinio bendradarbiavimo procesą, teikiant pagalbą vaikui ir jo šeimai, kaip garantuoti, kad paslaugų teikimas būtų savalaikis ir tikslingas.

Vykdydami mokymus bei konsultuodami daugelio Lietuvos savivaldybių vaiko gerovės specialistus, mūsų ekspertai pastebi, kad iškyla daug sudėtingų situacijų, kurių sprendimai tarpinstitucinėse komandose priimami sudėtingai, sunku suderinti bendrus veiksmus vaiko ir jo šeimos problemoms spręsti ir užtikrinti kokybišką visavertę pagalbą. Tuo pačiu tampa itin aišku, kad nesuderinus bendrų įvairių sričių specialistų veiksmų, nepavyksta užtikrinti efektyvios pagalbos vaikui ir jo šeimai.

Įvertinę turimą patirtį ir skirtingas savivaldybių situacijas, siūlome naują mokymų programą, skirtą savivaldybių tarpdisciplininių komandų, dirbančių vaiko gerovės srityje, veiklos gerinimui ir efektyvaus vaiko ir jo šeimos situacijų sprendimo bei pagalbos organizavimo modelio sukūrimui.

Šių mokymų metu pristatomas Tarpdisciplininių komandų veiklos modelis, parengtas pagal tarptautinius standartus bei mokslinių tyrimų duomenis ir adaptuotas Lietuvos situacijai. Šių metu nagrinėjamos realios konkrečioje savivaldybėje kylančios sudėtingos situacijos ir formuojamas galimas bendras įvairių institucijų bei specialistų veikimo modelis. Mūsų ekspertai kartu su dalyviais analizuoja situacijas, pateikia galimus sprendimus bei veikimo būdus. Mokymų pabaigoje parengiamas galimas bendro tarpdisciplininės komandos, dirbančios vaiko gerovės srityje, veikimo modelis.

Mokymuose rekomenduojama dalyvauti savivaldybės įvairių sričių institucijų atstovams bei specialistams, dirbantiems vaiko gerovės srityje (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriams, atvejo vadybininkams, socialiniams darbuotojams darbui su šeima, psichologams, mokyklų socialiniams pedagogams bei kitiems švietimo srities atstovams, globos centrų specialistams, sveikatos įstaigų specialistams, teisėsaugos srities atstovams, nevyriausybinių organizacijų specialistams ir pan.).