19
Gegužės
2020
Miestas
Nuotoliniai mokymai
Išankstinė kaina 59 €
Reguliari kaina 59 €
Registracija
Noriu gauti naujienlaiškį

Darbingumo palaikymas: savęs valdymas efektyviam socialiniam darbui (SD20160023)

Įvairovė darbe, neapibrėžtos situacijos, reikalauja iš socialinį darbą dirbančio asmens didelių emocinių sąnaudų, didelės atsakomybės, kurių pasekmė – aukštas psichologinio „perdegimo“ lygis. Šis sudėtingas psichofiziologinis mechanizmas, apibrėžiamas kaip emocinis, kognityvinis ir fizinis išsekimas dėl ilgalaikio emocinio krūvio, pasireiškia nuovargiu, beprasmybės ir bejėgiškumo išgyvenimu, energijos ir entuziazmo stoka, negatyviu savo darbo rezultatų ir apskritai gyvenimo vertinimu. Lietuvoje atliktų tyrimų rekomendacijose, detalizuojant, kokie būdai ir priemonės galėtų padėti gerinti socialinį darbą dirbančių asmenų profesinę gerovę, vienareikšmiškai akcentuojamas darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistemos tobulinimas, įtraukiant į mokymo programas tokias temas kaip darbingumo palaikymas, darbuotojo vidinio asmenybės potencialo didinimas, psichologinio atsparumo stiprinimas, savęs valdymas.

Programos tikslas –stiprinti asmeninį socialinio darbuotojo potencialą, suteikiant darbingumui palaikyti reikiamų žinių bei praktinių įgūdžių bei atskleisti būdus, kaip Programoje pateiktas naujoves taikyti praktiškai ir perkelti įgytą patirtį į realų darbinį kontekstą.

Programos uždaviniai:

 • Suteikti žinių apie „perdegimo sindromo“ fenomeną, išsiaiškinti jo priežastis, simptomus, pasekmes, prevencijos būdus ir priemones.
 • Suteikti žinių apie įvairius darbingumo palaikymo būdus ir priemones.
 • Stiprinti dalyvių savo vertės suvokimą, pasitikėjimą savimi.
 • Tobulinti dalyvių gebėjimus konfrontuoti, aiškiai komunikuoti savo poziciją, priimti pagrįstus savo poreikiais, norais, vertybėmis sprendimus.

  Programa:

  I dalis –  4 ak. val.

 • Perdegimo sindromas: priežastys, požymiai, pasekmės.  Kas mums sukelia stresą ir koks yra mūsų unikalus atsakas į jį? Atsparumo stresui ugdymas. Asmeninių savybių, sąlygojančių „perdegimą“ darbe, įvertinimas ir korekcija.
 • Pasitikėjimo savimi palaikymas: ką iš tikrųjų reiškia “būti tvirtam”? Kas yra pasitikėjimas savimi ir kodėl jis svarbus? Pasitikėjimo savimi prielaidos. Kaip Aš save interpretuoju? Nuostatos apie save ir vidiniai apribojimai.

  II dalis – 4 ak.val.

 • Asmenybės efektyvumas: kaip tapti efektyvesniu? Kur slypi asmeninė motyvacija ką nors veikti, skirti tam laiko? Kas man yra svarbu? Asmeninių poreikių, norų, vertybių įsisąmoninimas. Kaip išlaikyti pusiausvyrą pagrindinėse gyvenimo ašyse?
 • Konfrontacija ir kritiniai pokalbiai.  Ar sunku pasakyti NE? Konfrontavimo įgūdžių stiprinimas.  Kaip išklausyti kritiką arba pretenzijas? Kaip išsakyti kritiką. Konstruktyvus elgesys konfliktinės situacijos metu.