Darbuotojų motyvavimas – piniginė ir nepiniginė motyvacija

Seminaro dalyviai išsiaiškins, kokiu būdu personalas gali tapti kapitalu, kaip, realizuojant įmonės tikslus, suderinti asmeninius darbuotojo poreikius ir žmogiškuosius resursus panaudoti didinant įmonės pelningumą. Seminaro metu dalyviai sužinos, kaip suderinti skirtingus motyvacinės sistemos elementus, skatinant darbuotojus produktyviau dirbti ir siekti organizacijos tikslų. Seminaro dalyviai susipažins su materialinio ir nematerialinio skatinimo elementais. Praktinių užsiėmimų metu mokymų dalyviai išsiaiškins, kodėl svarbus nematerialinis skatinimas, kūrybiškai pažvelgs į esamą savo įmonės situaciją. Susipažins su įvairiomis motyvavimo formomis ir jų įtaka darbų atlikimui, sužinos, kaip sėkmingai motyvuoti darbuotojus.