Procesų modeliavimas ir priežiūra QPR programoje

Šio seminaro metu darbuotojams, atsakingiems už procesų modeliavimą QPR programoje bus pasakojama apie darbuotojų, atsakingų už procesų modeliavimą elektroninėje sistemoje, vaidmenis ir atsakomybes. Taip pat apmokoma, kaip kurti procesų schemas, jas atnaujinti, įvesti procesų vykdytojus, procesų šeimininkus, su procesais susijusius dokumentus.
Seminaro dalyviai ne tik susipažins su savo atsakomybėmis ir vaidmenimis prižiūrint procesų modelį, bet ir išmoks atnaujinti procesų schemas ir kitą informaciją, susijusią su procesų modeliu, QPR programoje.

Nauda įmonei:
– Užtikrinama aktuali informacija procesų modeliuose;
– Galimybės analizuoti procesų duomenis elektroninėse ataskaitose;
– Moderni, elektroninė procesų bei veiklos vertinimo sistema;

Nauda dalyviui:
– Įgyjamos/atnaujinamos QPR programos administravimo žinios;
– Įgyjamos/atnaujinamos procesų modelio redagavimo žinios ir įgūdžiai;
– Aiškios atsakomybės QPR programoje.