Profesinė gerovė ir darbuotojų motyvavimas

Remiantis pasauline moksline patirtimi, galima drąsiai teigti, jog socialinės politikos tikslų įgyvendinimas tiesiogiai priklauso nuo socialiniame sektoriuje dirbančių asmenų kvalifikacijos bei motyvacijos maksimaliai efektyviai atlikti savo darbo funkcijas. Kas atsakingas už tai, kad darbuotojai dirbtų efektyviai? Šiuo atveju didelis vaidmuo tenka socialines paslaugas teikiančių organizacijų vadovams, jų gebėjimui rūpintis darbuotojų gerove bei tinkamai juos motyvuoti.

Programos tikslas:

Suteikti socialines paslaugas teikiančių įstaigų vadovams žinių apie socialinių darbuotojų profesinės gerovės ypatumus bei ugdyti praktinius įgūdžius, užtikrinančius socialinį darbą dirbančių darbuotojų profesinės gerovės ir motyvacijos stiprinimui būtinų sąlygų sudarymą.

 Programos uždaviniai:

  • Supažindinti socialinių paslaugų įstaigų vadovus su personalo gerovę užtikrinančiais veiksniais bei personalo skatinimo (motyvavimo) būdais, skatinančiais gerinti darbuotojų veiklos kokybę, pasitenkinimą darbu bei lojalumą
  • Suteikti žinių apie psichologinius darbuotojų poreikius ir motyvus, sudėtingas motyvavimo situacijas ir būdus joms suvaldyti.
  • Ugdyti socialinių paslaugų įstaigų vadovų gebėjimus praktiškai pritaikyti motyvavimo teorijas socialinių paslaugų įstaigoje, naudojant konkrečias priemones, kurios gali padidinti darbuotojų pasitenkinimą darbu, jo efektyvumą bei paskatins darbuotojų kūrybiškumą ir siekį dirbti efektyviai.

Programos trukmė: 16 akad. val.

Lektoriai: