12
Balandžio
2021
Miestas
Nuotoliniai mokymai
Išankstinė kaina 69 €
Reguliari kaina 69 €
Registracija
Noriu gauti naujienlaiškį

Š.m. balandžio 12, 16 d. Teisiniai aspektai ir asmens duomenų apsauga socialiniame darbe

2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojus ES Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (BDAR), daugelyje privačių ir viešųjų organizacijų nebuvo visiškai aišku dėl valdomų asmens duomenų tolesnio tvarkymo. Tai ypač aktualu organizacijoms, tiesiogiai dirbančioms  su pažeidžiamomis socialinėmis grupėmis, nepilnamečiais ir jų asmens duomenimis, kadangi tokių duomenų neteisėtas tvarkymas ar praradimas dėl netinkamo tvarkymo sukelia reikšmingą žalą asmeniui bei užtraukia didelę finansinę atsakomybę. Todėl socialinių paslaugų įstaigoms būtina teisinė kompetencija BDAR srityje, kuri leistų parengti su BDAR derančias ir apgalvotas asmens duomenų tvarkymo tvarkas, duomenų rinkimo ir tvarkymo formas bei kitus teisinius dokumentus. Socialinių paslaugų įstaigoms taip pat labai aktualūs ir kiti, bendresni, teisiniai aspektai jų veikloje. Lietuvoje socialinių paslaugų organizavimo bei teikimo procesų teisinis reglamentavimas vis dar tobulinamas, nuolat keičiasi teisinė bazė.

Mokymų temos:

  1. Asmens duomenų apsaugos pagrindiniai principai ir saugumo užtikrinimas socialiniame darbe, socialinių paslaugų teikime.
  2. Teisės tvarkyti asmens duomenis įgyvendinimas praktikoje.
  3. Teisės aktų hierarchija ir rūšys (norminiai ir teisės taikymo) ir jų atskyrimas.
  4. Teisės aktų registras ir Teisės aktų informacinė sistema ir jų praktinis naudojimas.
  5. Socialinio darbo veiklos ir socialinių paslaugų teisinis reglamentavimas.

Programos kodas – SD20190142.

Programos trukmė: 8 akad. val. (2 dienos po 4 ak. val.). Pradžia 09:00.