22
Balandžio
2021
Miestas
Nuotoliniai mokymai
Išankstinė kaina 119 €
Reguliari kaina 119 €
Registracija
Noriu gauti naujienlaiškį

Š.m. balandžio 22-23, 29-30 d. Atvejo vadybos metodo taikymas teikiant suaugusiems asmenims su proto/psichikos negalia atvejo koordinavimo paslaugą

Specialistai, dirbantys su psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčiais suaugusiais asmenimis ir jų artimaisiais, dažnai susiduria su kontakto užmezgimo bei santykių palaikymo sunkumais. Todėl ypač svarbu šių mokymų metu supažindinti su šiuolaikiniais konstruktyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo su klientu ir jo artimaisiais principais, praktiškai apmokyti kaip parinkti ir taikyti įvairias bendravimo strategijas atsižvelgiant į asmens sutrikimą, negalią, elgesį ir įvertinus situaciją. Įgytos žinios ir gebėjimai bendravimo ir bendradarbiavimo srityse juos taikant praktikoje užtikrins konstruktyvų bendradarbiavimą su klientu bei jo artimaisiais, ir tuo prisidės prie tęstinės socialinės pagalbos bendruomenėje realizavimo.

Kadangi teikiant atvejo koordinavimo paslaugą, ypač svarbu, atsižvelgti į asmens, turinčio psichikos ir (ar) intelekto negalią poreikių vertinimo rezultatus bei nukreipti tinkamai pagalbai, didelis dėmesys bus skiriamas tarpinstitucinio bendradarbiavimo principų, eigos, galimybių ir trukdžių aptarimui.

Mokymų programa – 16 akad. val. Ji sudaryta atsižvelgiant į šiuolaikinius socialinio darbo, psichologijos bei vadybos mokslo tyrimų duomenis ir pasiekimus, naujausius socialinę apsaugą reglamentuojančius teisės aktus bei socialinės politikos kryptis ir prioritetus.

Programos kodas – SD20200204.

Nuotoliniai mokymai vyksta 4 dienas. po 4 akad. val. per dieną. Pradžia 13:00 (14:00).