20
Rugsėjo
2021
Miestas
Vilnius
Išankstinė kaina 79 €
Reguliari kaina 79 €
Registracija
Noriu gauti naujienlaiškį

Š. m. rugsėjo 20 ir 22 d. nuotoliniai mokymai tema “Darbingumo palaikymas: savęs valdymas efektyviam socialiniam darbui”

Pokyčiai darbe, neapibrėžtos situacijos, reikalauja iš socialinį darbą dirbančio asmens didelių emocinių sąnaudų, didelės atsakomybės, kurių pasekmė – aukštas psichologinio „perdegimo“ lygis. Šis sudėtingas psichofiziologinis mechanizmas, apibrėžiamas kaip emocinis, kognityvinis ir fizinis išsekimas dėl ilgalaikio emocinio krūvio, pasireiškia nuovargiu, beprasmybės ir bejėgiškumo išgyvenimu, energijos ir entuziazmo stoka, negatyviu savo darbo rezultatų ir apskritai gyvenimo vertinimu. Lietuvoje atliktų tyrimų rekomendacijose, detalizuojant, kokie būdai ir priemonės galėtų padėti gerinti socialinį darbą dirbančių asmenų profesinę gerovę, vienareikšmiškai akcentuojamas darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistemos tobulinimas, įtraukiant į mokymo programas tokias temas kaip darbingumo palaikymas, darbuotojo vidinio asmenybės potencialo didinimas, psichologinio atsparumo stiprinimas, savęs valdymas.

Programos tikslas –stiprinti asmeninį socialinio darbuotojo potencialą, suteikiant darbingumui palaikyti reikiamų žinių bei praktinių įgūdžių bei atskleisti būdus, kaip Programoje pateiktas naujoves taikyti praktiškai ir perkelti įgytą patirtį į realų darbinį kontekstą.

Programos uždaviniai:

  • Suteikti žinių apie „perdegimo sindromo“ fenomeną, išsiaiškinti jo priežastis, simptomus, pasekmes, prevencijos būdus ir priemones.
  • Suteikti žinių apie įvairius darbingumo palaikymo būdus ir priemones.
  • Stiprinti dalyvių savo vertės suvokimą, pasitikėjimą savimi.
  • Tobulinti dalyvių gebėjimus konfrontuoti, aiškiai komunikuoti savo poziciją, priimti pagrįstus savo poreikiais, norais, vertybėmis sprendimus.

Mokymus veda psichologė praktikė Lolita Kuginienė.

Programos kodas – SD20210220.

Programos trukmė: 8 akad. val. (2 dienos po 4 ak. val.). Pradžia 13:00.