Simuliaciniai projektų planavimo ir valdymo mokymai

Mokymų metu itin didelis dėmesys yra skiriamas projekto inicijavimui, projekto problematikos sukūrimui, vystymui ir pristatymui komandoje. Mokymų metu akcentuojamas ne tik konkretaus projekto valdymas, bet ir su projektu susiję veiksniai: projekto suinteresuotų šalių valdymas, projekto rizikos valdymas. Dalyviai yra supažindinami su įvairiais įrankiais šiems aspektams valdyti. Įvertinus šiuos aspektus mokymų dalyviai kur kas geriau suvokia projekto planavimo niuansus, suvokia tipines planavimo klaidas ir mokosi jas įvertinti.

Taip pat mokymų metu yra naudojama programinė įranga, kuri leidžia simuliuoti ne tik projekto planavimą, bet ir kitus labai svarbius aspektus:

Darbuotojų ir resursų apkrovimą ir paskirstymą tarp projektų

-Projekto kokybinių rodiklių nustatymą ir sekimą projekto įgyvendinimo ir užbaigimo metu

-Matyti pagrindinių projekto įgyvendinimo rodiklių dinamiką laike

-Projekto tvarkaraščio derinimą su kitais įmonės darbuotojais/ projekto komandomis

-Kitus bendradarbiavimo ir monitoringo aspektus