Gegužės 11,2017

ES INVESTICIJOS SKATINTI BENDRADARBIAVIMĄ VYKDANT MTEPI VEIKLAS

ES INVESTICIJOS SKATINTI BENDRADARBIAVIMĄ VYKDANT MTEPI VEIKLAS

  • Finansavimo priemonės tikslas – Skatinti privačių juridinių asmenų ir (ar) kitų subjektų bendradarbiavimą vykdant mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) ir inovacijų (toliau – MTEPI) veiklas.
  • Remiama veikla – Investicijos klasterio mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI)  infrastruktūrai kurti.
  • Tinkamas pareiškėjas – Juridiniai asmenys, eksploatuojantys klasterius.
  • Finansuojamos išlaidos – Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai; Įranga, įrenginiai ir kitas turtas įsigijimas ir finansinė nuoma.
  • Didžiausia finansavimo lėšų suma – 2.500.000 €.
  • Didžiausias pagalbos intensyvumas – iki 65%.
  • Paraiškų pateikimo terminas  – 2017-05-24

Daugiau informacijos apie šias ES investicijas rasite čia.

Dėl konsultacijos gauti ES investicijas kreipkitės:

Aivaras Subačius | Qualified PRINCE2® Practitioner | vyr. konsultantas

El. paštas: aivaras@ekt.lt | Tel.: 8 656 24878