ARTĖJANTYS ATVIRI MOKYMAI
12
Balandžio
2021
Kaina 69 €
Miestas Nuotoliniai mokymai
Š.m. balandžio 12, 16 d. Teisiniai aspektai ir asmens duomenų apsauga socialiniame darbe

2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojus ES Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (BDAR), daugelyje privačių ir viešųjų organizacijų nebuvo visiškai aišku dėl valdomų asmens duomenų tolesnio tvarkymo. Tai ypač aktualu organizacijoms, tiesiogiai dirbančioms  su pažeidžiamomis socialinėmis grupėmis, nepilnamečiais ir jų asmens duomenimis, kadangi tokių duomenų neteisėtas tvarkymas ar praradimas dėl netinkamo tvarkymo sukelia reikšmingą žalą asmeniui […]

Registracija Plačiau
12
Balandžio
2021
Kaina 69 €
Miestas Nuotoliniai mokymai
19
Balandžio
2021
Kaina 69 €
Miestas Nuotoliniai mokymai
Š.m. balandžio 19, 21 d. Streso ir konfliktų valdymas socialiniame darbe

Natūralu, kad kiekvieną žmogų grėsmingos situacijos akivaizdoje aplanko nerimas, baimė ar net panika. Emocijos, ypač tos, kurias paprastai vadiname neigiamomis, gali mus trikdyti, daryti labiau pažeidžiamus. Tačiau, jei mokame emocijas atpažinti ir sugebame jas efektyviai suvaldyti, jos gali tapti mūsų energijos, vidinės motyvacijos ir darbingumo šaltiniu. Kaip išgyventi šį periodą adekvačiau ir sąmoningiau? Ką daryti […]

Registracija Plačiau
19
Balandžio
2021
Kaina 69 €
Miestas Nuotoliniai mokymai
22
Balandžio
2021
Kaina 119 €
Miestas Nuotoliniai mokymai
Š.m. balandžio 22-23, 29-30 d. Atvejo vadybos metodo taikymas teikiant suaugusiems asmenims su proto/psichikos negalia atvejo koordinavimo paslaugą

Specialistai, dirbantys su psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčiais suaugusiais asmenimis ir jų artimaisiais, dažnai susiduria su kontakto užmezgimo bei santykių palaikymo sunkumais. Todėl ypač svarbu šių mokymų metu supažindinti su šiuolaikiniais konstruktyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo su klientu ir jo artimaisiais principais, praktiškai apmokyti kaip parinkti ir taikyti įvairias bendravimo strategijas atsižvelgiant į asmens sutrikimą, […]

Registracija Plačiau
22
Balandžio
2021
Kaina 119 €
Miestas Nuotoliniai mokymai
04
Gegužės
2021
Kaina 69 €
Miestas Nuotoliniai mokymai
Š.m. gegužės 4, 6 d. Darbingumo palaikymas: savęs valdymas efektyviam socialiniam darbui

Įvairovė darbe, neapibrėžtos situacijos, reikalauja iš socialinį darbą dirbančio asmens didelių emocinių sąnaudų, didelės atsakomybės, kurių pasekmė – aukštas psichologinio „perdegimo“ lygis. Šis sudėtingas psichofiziologinis mechanizmas, apibrėžiamas kaip emocinis, kognityvinis ir fizinis išsekimas dėl ilgalaikio emocinio krūvio, pasireiškia nuovargiu, beprasmybės ir bejėgiškumo išgyvenimu, energijos ir entuziazmo stoka, negatyviu savo darbo rezultatų ir apskritai gyvenimo vertinimu. […]

Registracija Plačiau
04
Gegužės
2021
Kaina 69 €
Miestas Nuotoliniai mokymai
11
Gegužės
2021
Kaina 69 €
Miestas Nuotoliniai mokymai
Š.m. gegužės 11, 14 d. Teisiniai aspektai ir asmens duomenų apsauga socialiniame darbe

2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojus ES Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (BDAR), daugelyje privačių ir viešųjų organizacijų nebuvo visiškai aišku dėl valdomų asmens duomenų tolesnio tvarkymo. Tai ypač aktualu organizacijoms, tiesiogiai dirbančioms  su pažeidžiamomis socialinėmis grupėmis, nepilnamečiais ir jų asmens duomenimis, kadangi tokių duomenų neteisėtas tvarkymas ar praradimas dėl netinkamo tvarkymo sukelia reikšmingą žalą asmeniui […]

Registracija Plačiau
11
Gegužės
2021
Kaina 69 €
Miestas Nuotoliniai mokymai
MOKYMAI

Rodiklių ir veiklos vertinimo mokymai