ARTĖJANTYS ATVIRI MOKYMAI
MOKYMAI

Rodiklių ir veiklos vertinimo mokymai

Socialinio darbo procesų stebėjimas, valdymas ir tesiniai aspektai, susiję su...