ARTĖJANTYS ATVIRI MOKYMAI
14
Rugsėjo
2021
Kaina 79 €
Miestas Panevėžys
Š.m. rugsėjo 14 d. Panevėžyje praktiniai mokymai “Darbuotojų elgesys ir veiksmai bendraujant su agresyviai nusiteikusiais klientais”

Socialinio darbo profesionalai praktikoje dažnai privalo padėti klientui sudėtingais jo emocinės, psichologinės ar fizinės būklės atvejais. Deja, šiais kritiniais momentais klientas gali nenorėti ar negebėti suprasti jam teikiamos pagalbos ar priimti ją neigiamai. Tai nutinka socialiniams darbuotojams lankant rizikos šeimas, klientus, turinčius priklausomybių nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų, patiriančius proto ar psichikos sutrikimų paūmėjimus ir […]

Registracija Plačiau
14
Rugsėjo
2021
Kaina 79 €
Miestas Panevėžys
17
Rugsėjo
2021
Kaina 79 €
Miestas Vilnius
Š. m. rugsėjo 17, 24 d. nuotoliniai mokymai “Socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimas, dirbant su smurtą patyrusiais asmenimis”

Socialiniai darbuotojai pakankamai dažnai susiduria su atvejais, kada šeimose smurtaujama. Specialistai turi neatidėliojant priimti sprendimus, kurie užkirstų kelią pakartotinam bet kokio tipo agresijos proveržiui, informuoti ir bendradarbiauti su atsakingomis institucijomis, išklausyti, suprasti ir padėti smurtą patyrusiems asmenims. Mokymų metu išaiškinamas teisinis reglamentavimas, susijęs su smurtu prieš kitą asmenį, apibrėžiami teisiniai reikalavimai ir rekomendacijos, kaip turi […]

Registracija Plačiau
17
Rugsėjo
2021
Kaina 79 €
Miestas Vilnius
20
Rugsėjo
2021
Kaina 79 €
Miestas Vilnius
Š. m. rugsėjo 20 ir 22 d. nuotoliniai mokymai tema “Darbingumo palaikymas: savęs valdymas efektyviam socialiniam darbui”

Pokyčiai darbe, neapibrėžtos situacijos, reikalauja iš socialinį darbą dirbančio asmens didelių emocinių sąnaudų, didelės atsakomybės, kurių pasekmė – aukštas psichologinio „perdegimo“ lygis. Šis sudėtingas psichofiziologinis mechanizmas, apibrėžiamas kaip emocinis, kognityvinis ir fizinis išsekimas dėl ilgalaikio emocinio krūvio, pasireiškia nuovargiu, beprasmybės ir bejėgiškumo išgyvenimu, energijos ir entuziazmo stoka, negatyviu savo darbo rezultatų ir apskritai gyvenimo vertinimu. […]

Registracija Plačiau
20
Rugsėjo
2021
Kaina 79 €
Miestas Vilnius
14
Spalio
2021
Kaina 79 €
Miestas Kaunas
Š. m. spalio 14 d. Kaune praktiniai mokymai “Darbuotojų elgesys ir veiksmai bendraujant su agresyviai nusiteikusiais klientais”

Socialinio darbo profesionalai praktikoje dažnai privalo padėti klientui sudėtingais jo emocinės, psichologinės ar fizinės būklės atvejais. Deja, šiais kritiniais momentais klientas gali nenorėti ar negebėti suprasti jam teikiamos pagalbos ar priimti ją neigiamai. Tai nutinka socialiniams darbuotojams lankant rizikos šeimas, klientus, turinčius priklausomybių nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų, patiriančius proto ar psichikos sutrikimų paūmėjimus ir […]

Registracija Plačiau
14
Spalio
2021
Kaina 79 €
Miestas Kaunas
05
Spalio
2021
Kaina 79 €
Miestas Vilnius
Š. m. spalio 5 d. Vilniuje praktiniai mokymai “Darbuotojų elgesys ir veiksmai bendraujant su agresyviai nusiteikusiais klientais”

Socialinio darbo profesionalai praktikoje dažnai privalo padėti klientui sudėtingais jo emocinės, psichologinės ar fizinės būklės atvejais. Deja, šiais kritiniais momentais klientas gali nenorėti ar negebėti suprasti jam teikiamos pagalbos ar priimti ją neigiamai. Tai nutinka socialiniams darbuotojams lankant rizikos šeimas, klientus, turinčius priklausomybių nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų, patiriančius proto ar psichikos sutrikimų paūmėjimus ir […]

Registracija Plačiau
05
Spalio
2021
Kaina 79 €
Miestas Vilnius
MOKYMAI

Rodiklių ir veiklos vertinimo mokymai