Rugsėjo 03,2013

Įkurta Lietuvos atsakingo verslo asociacija (LAVA)

vaiva_brazionyte_thumbLAVA taps vienintele didžiausios pasaulyje įmonių ir organizacijų socialinės atsakomybės iniciatyvos Jungtinių Tautų „Pasaulinio susitarimo“ (angl. United Nations Global Compact) kontaktine atstovybe Lietuvoje.

„Pasaulinį susitarimą“ Lietuvoje 2005 m. pristatė Jungtinių Tautų vystymo programa (JTVP), tais pačiais metais įsikūrė ir NAVĮT – tinklas daugiausia vienijo „Pasaulinio susitarimo“ narius Lietuvoje, jų šiuo metu yra 84.

JTVP šiemet liepos 1 d. oficialiai baigė savo veiklą Lietuvoje, o NAVĮT nariai nusprendė formalizuoti ir išplėsti veiklą, todėl įsteigė Lietuvos atsakingo verslo asociaciją.

Naujai įkurtos LAVA misija – skatinti atsakingos veiklos plėtrą, kaip darnaus vystymosi Lietuvoje sąlygą. Asociacijos planuose – teikti metodinę medžiagą, konsultuotis, dalintis patirtimi tarp narių, organizuoti atvirus visuomenei seminarus, konferencijas, mokymus, kitus renginius, bendradarbiauti su darnaus vystymosi tikslų siekiančiomis organizacijomis bei teikti visuomenei ir valstybės institucijomis informaciją apie vykdomą narių atsakingą veiklą, gerosios praktikos pavyzdžius.

Asociacijai vadovaus kolegialūs organai – trijų narių Taryba, dešimties narių Kongresas bei Visuotinis narių susirinkimas. Pirmosios Tarybos nariais išrinkti: Audronė Alijošiutė, Vaiva Bražionytė  ir Liudas Jurkonis.

LAVA steigėjomis tapo UAB „Kvalitetas“, UAB „Omnitel“, UAB „Pakmarkas“, PIAR, UAB (PR Service / Edelman), AB „Swedbank“, VšĮ Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras, UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“, UAB „Ernst & Young Baltic“.