Vaiva Gratkauskaitė

15+ stambių mokymų projektų įgyvendinimo patirtis.

5+ metų ES finansuojamų mokymų projektų koordinavimo patirtis.

1+ metų viešųjų pirkimų dokumentacijos rengimas.