Vaiva Gratkauskaitė

20+ stambių mokymų projektų įgyvendinimo patirtis.

11+ metų ES finansuojamų mokymų projektų koordinavimo patirtis.

6+ metų viešųjų pirkimų dokumentacijos rengimas.