ES finansavimas

Klientai

ES fondų investicinės paramos ir kitų finansavimo šaltinių projektų rengimas

Rengiame privataus verslo ir viešojo sektoriaus jmonėms ir organizacijoms paraiškas, investicijų projektus, galimybių studijas, verslo planus ES fondų investicinei paramai gauti pagal šias ES fondų investicinės paramos ir kitas finansavimo programas:

  • 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa
  • EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa
  • Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa
  • Interreg
  • Horizontas 2020
  • Erasmus+
  • NVO Programos Lietuvoje projektų rengimas ir valdymas

Projekto įgyvendinimo, projekto rezultatų, biudžeto ir laikotarpio stebėsenos ir monitoringo bei projekto užbaigimo etapus apima projekto administravimo paslaugos.