IT įrankiai

Dirbdami daugiau negu 20 metų konsultacijų srityje, praktika parodė, kad su IT sprendimais atvedamos vadybos sistemos turi didesnę prigijimo tikimybę. EKT savo veikloje turi sprendimus, kurie padeda geriau ir sklandžiau įdiegti naują vadybos praktiką, tuo pačiu pritaikydami ir tarptautinę užsieniečių praktiką.

QPR

QPR programinė įranga – tai interaktyvių programinės įrangos produktų sistema, suteikianti galimybes įgyvendinti bendrąjį valdymą organizacijos viduje. QPR programinė įranga plačiai pasaulyje taikoma valstybinio ir privataus sektoriaus įstaigų ir organizacijų veiklos valdymo efektyvumui didinti.

Programinė įranga buvo sukurta 1991 m. Helsinkyje ir iki šių dienų yra tobulinama ir siekiama tenkinti klientų poreikius bei sukurti sistemą lengvai ir paprastai valdoma, bei integruojama į organizaciją. Šiuo metu pasaulyje yra daugiau kaip 150 QPR partnerių iš 50 šalių, vienas iš partnerių yra EKT,  kurie gali pristatyti programinę įrangą ir teikti įgyvendinimo bei konsultavimo paslaugas. QPR partneriai yra reguliariai apmokomi naujų programinės įrangos funkcionalumų, be to su QPR programine įranga dirba daugiau kaip 1500 klientų visame pasaulyje.

Šiuo metu tai yra vienas iš populiariausių nepriklausomų programinės įrangos gamintojų, gebančių integruoti savo monitoringo ir procesų valdymo sistemas su kitomis sistemomis ir duomenų bazėmis, juos unifikuotai apdoroti ir struktūruotai pateikti vadovybei.

Squirrel

Tai yra EKT išvystytas produktas, skirtas nedidelėms organizacijoms, norinčiomis greitai pajusti veiklos vertinimo ir stebėjimo naudą. Tai yra standartizuotas rodiklių stebėjimo įrankis, integruojamas į daugelį sistemų ir atvaizduojantis skirtingoms suinteresuotoms šalims tinkamas ataskaitas.

Genius Project

Tarptautinės partnerystės su Šveicarais leido EKT pritaikyti gerąją praktiką diegiant Projektų valdymo ir Projektų valdymo ofiso funkcijas organizacijose. Šiems sprendimams įgyvendinti tai yra unifikuotas ir struktūruotas įrankis, leidžiantis dirbti projektų vadovams kartu, dalinti užduotis, skleisti gerąją praktiką ir įvertinti projektų portfelio rezultatus.