22
Vasario
2019

REGIO POTENCIALAS LT

Finansuojamos veiklos: Moderniųjų technologijų diegimas, pritaikant esamus ir kuriant naujus gamybos pajėgumus naujiems ir esamiems gaminiams gaminti.

22
Vasario
2019
15
Vasario
2019

KOMPETENCIJOS LT

Finansuojamos veiklos: Mokymų, skirtų sektorinėms kompetencijoms ugdyti, rengimas įmonėse. Mokymai turi būti tiesiogiai susiję su esamomis ar būsimomis darbuotojo pareigomis.

15
Vasario
2019