06
Lapkričio
2020

VERSLO PLĖTRA IR ŽALIOS PRAMONĖS INOVACIJOS

Finansuojamos veiklos:

  • Naujų aplinkai palankių produktų ar technologijų kūrimas ir komercinimas;
  • Naujų produktų ar technologijų diegimas.
06
Lapkričio
2020
30
Rugsėjo
2020

VIETOS KULTŪRINIO VERSLUMO SKATINIMAS

Finansavimo tikslai:

  • Skatinti vietinių kultūros įstaigų, savivaldybių, vietinių bendruomenių ir verslo atstovų dialogą;
  • Stiprinti verslumo įgūdžius vietiniame lygmenyje;
  • Pagerinti supratimą apie kultūros išteklių panaudojimą;
  • Pagerinti finansinius ir projektų planavimo įgūdžius;
  • Pagerinti infrastruktūros sąlygas, būtinas kultūrinės veiklos įgyvendinimui, atsižvelgiant į vietos bendruomenių poreikius;
  • Atgaivinti kultūrines vietas ir paveldo objektus, siekiant puoselėti vietos kultūrinį gyvenimą;
  • Užtikrinti socialinį bendrumą ir nediskriminavimą rajonuose, kuriuose gyvena tautinės mažumos.
30
Rugsėjo
2020