24
Liepos
2020

PAMEISTRYSTĖ IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS DARBO VIETOJE

Finansuojamos veiklos:

  • Įmonių darbuotojų mokymai pameistrystės forma, skirti kvalifikacijai arba jos daliai įgyti;
  • Įmonių darbuotojų mokymai darbo vietoje, skirti kvalifikacijai tobulinti.
24
Liepos
2020
07
Liepos
2020

PRAMONĖS SKAITMENINIMAS LT

Finansuojamos veiklos:

  • pramonės MVĮ technologinio audito, kuris yra skirtas pramonės MVĮ gamybos procesų skaitmeninimo galimybėms ir perspektyvoms įvertinti, atlikimas ir (arba) technologinio audito nuostatų įgyvendinimo technologinė priežiūra (technologinio konsultavimo paslaugos);
  • pramonės MVĮ gamybos procesų įrangos su integruotomis skaitmeninimo technologijomis diegimas, remiantis atlikto technologinio audito rekomendacijomis.
07
Liepos
2020
27
Liepos
2020

Eco-Inovacijos LT+

Finansuojamos veiklos:

  • Technologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.
27
Liepos
2020