Gegužės 15,2018

Pasiūlymas: Miesto/rajono socialinės ir ekonominės…

APLINKOS ANALIZĖS PARENGIMO TIKSLAI:

▣    Nustatyti makroekonominės aplinkos pokyčius, darančius įtaką rajonui/miestui;
▣    Identifikuoti regiono mikro- ir makro- ekonominius, socialinius veiksnius, į kuriuos būtina atsižvelgti, kontroliuoti, nes jie darys įtaką rajono/miesto vystymuisi;
▣    Identifikuoti esmines rajono/miesto problemas, išskirtinumus.

NUMATOMA NAUDA:

▣    Pateikia glaustą, vizualiai patrauklią informaciją apie pagrindinius rajono/miesto socialinius-ekonominius rodiklius;
▣    Leidžia nustatyti tobulintinas rajono/miesto sritis;
▣    Suteikia pasilyginimo galimybes, identifikuoja pranašumus tarp kitų savivaldybių;
▣    Gali būti naudojama kaip pokyčių programos dalis, siekiant grėsmes paversti galimybėmis, o vidinius trūkumus – konkurenciniais privalumais;
▣    Padeda suformuoti rajono/miesto įvaizdį, viziją, tikslus;
▣    Aplinkos analizė yra pagrindas ruošiant kokybiškus savivaldybės strateginio planavimo dokumentus, metines ataskaitas, rengiant rajono/miesto investicijų pritraukimo, ekonominės plėtros planus;


APLINKOS ANALIZĖS TURINYS:

ŽINGSNIS

Remiantis  pirminiais ir antriniais duomenų šaltiniais, išanalizuojama rajono/miesto aplinka (demografija, ekonomika ir verslas, švietimas, sportas, kultūra, socialinė apsauga, sveikatos priežiūra, viešasis saugumas, aplinka ir pan.) ir identifikuojama kuo ji išskirtinė:
□   Kuo galima didžiuotis?
□   Kokie esminiai pokyčiai įvyko baziniuose rajoną/miestą apibūdinančiuose rodikliuose per paskutinius metus?

□   Kokiais privalumais pasižymi rajonas/miestas pritraukiant investuotojus?
□   Kas rajoną/miestą išskiria iš kitų Lietuvos savivaldybių?
Rezultatas – atlikta optimizuota aplinkos analizė, kurios apimtis nuo 30 iki 50 lapų

ŽINGSNIS

Pateikiamas vizualiai patrauklus pristatymas pagal tikslines grupes.

Rezultatas – vizualiai patrauklus pristatymas skaidrėse.

Pavyzdines vizualizacijas galite rasti nurodoje:
SPAUSTI ČIA.

  ŽINGSNIS

Identifikuoti „SMART“ tikslus judėjimui į priekį. Tikslų formavimo kriterijai:
□   Kaip turėtų atrodyti tolimesnis analizės rezultatas? Kaip jo sieksime? Su kokiomis kliūtimis galime susidurti?
□   Kaip matysime, kad pasiekėme savo tikslą? Kaip įvertinsime progresą, ar jį įmanoma matuoti?
□   Ar tikslas ne per sunkus/lengvas?
□   Kaip pasikeis mūsų rajonas/miestas?
□   Kiek laiko galime skirti tikslui pasiekti?
Rezultatas – identifikuoti 3-7 strateginiai rajono/miesto tikslai ir/ar projektai.

Daugiau informacijos: Vaiva Garlinskė, viešojo  sektoriaus valdymo projektų vadovė, partnerė.
Mob. tel.: +370 685 38 554, e-paštas: vaiva@ekt.lt