Balandžio 30,2018

UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ socialinės atsakomybės ataskaita 2017

Jungtinių Tautų Pasaulinis susitarimas – tai didžiausia savanoriška įmonių socialinės atsakomybės iniciatyva, kurios pagrindinis tikslas – skatinti įmones veikti atsakingai: nedaryti žalos aplinkai, bendruomenei, kitiems verslams ir bendromis pastangomis su JT, valdžios institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis dalyvauti sprendžiant socialines ir aplinkos apsaugos problemas, prisidėti prie visuomenės raidos ir ekonomikos augimo.

UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ (EKT) prie šios iniciatyvos prisijungė 2005 m. birželio mėn. ir viešai pasižadėjo savo strategijoje, santykiuose su partneriais ir vartotojais, kasdieninėje veikloje vadovautis Pasaulinio susitarimo principais, skatinti savo darbuotojus, partnerius ir klientus laikytis atsakingo verslo principų.

Siekdama vykdyti socialinį dialogą su įvairiomis šalimis bei plačiau skleisti socialiai atsakingas idėjas, 2013 m. rugpjūčio mėn. EKT tapo viena iš „Lietuvos atsakingo verslo asociacijos“ (LAVA)  iniciatorių ir  steigėjų, aktyviai dalyvaujanti jos veikloje.

EKT, remiantis ne tik į finansiniais, bet ir skaidrumo bei viešumo kriterijais – viena iš sėkmingiausiai dirbančių ir sparčiausiai besivystančių Lietuvos bendrovių. O viena iš pagrindinių spartaus vystymosi sėkmės sudedamųjų – padidinta darbuotojų kvalifikacija, veiklos tobulumo, veiklos matavimo ir subalansuotų veiklos vertinimo rodiklių, socialinės atsakomybės taikymas, EFQM specialistų užauginimas.

Kaip ir kiekvienais metais informuojame apie aktualias, ką tik įvykusias socialiai atsakingas mūsų įmonės iniciatyvas, visą EKT socialinės atsakomybės ataskaitą galite rasti čia.