Vasario 12,2018

Atsiranda naujų būdų, padėsiančių užkirsti kelią rimtoms vaikų problemoms

Lietuvoje nusikaltimai, kurių metu nukenčia vaikai, dažnai susilaukia ypatingo atgarsio ir žinios apie juos ilgą laiką nedingsta iš medijų antraščių. Nors tai ir parodo, kad mūsų šalyje visuomenė yra jautri šioms problemoms, bet viešas diskusijas ir kaltinimus įžiebiančių nelaimių kiekis reikalauja rimtų ir efektyvių sprendimų.

2014 metų duomenimis, Lietuva pirmauja ES pagal nepilnamečių savižudybes, nužudymus ir mirtis dėl tyčinių sužalojimų. Kai kuriais atvejais, šių nelaimių skaičius procentais lenkia ES vidurkį netgi daugiau nei du kartus. Ypač akį rėžia statistika grafikuose, kuriuose nurodomas berniukų mirtingumas dėl socialinių problemų.

Dar daugiau, 2015 metų Eurobarometro apklausa rodo, kad Lietuva yra tarp šešių ES valstybių, kuriose nepilnamečiai yra ypač didelėje socialinės atskirties ir skurdo rizikoje. Tokių Lietuvoje – net trečdalis. Šiems asmenims gresia žymiai didesnė tikimybė įkliūti į uždarą skurdo ratą ar susidurti su kitokiais ilgalaikiais sunkumais.

Seniau Lietuvoje trūko plačios aprėpties projektų ir strategijų, kurie bandytų struktūriškai kovoti su socialinėmis vaikų ir paauglių problemomis. Vykdyti projektai buvo palenkti kovai su pavienėmis visuomenės ydomis, o bendras sisteminis vaizdas dėl to vos pasikeisdavo.

Prieš metus Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pradėjo įgyvendinti kompleksinių paslaugų šeimai teikimą visose Lietuvos savivaldybėse. Šį paslaugų paketą sudaro pozityvios tėvystės mokymai, psichologinė pagalba ir šeimos įgūdžių ugdymo, sociokultūrinės, mediacijos, vaikų priežiūros ir kitos paslaugos.

Verta išskirti pozityvios tėvystės įgūdžių mokymus, kurie sulaukia teigiamo dalyvių vertinimo ir stipriai plinta daugelyje Lietuvos vietų. Mokymų metu tėvams bandoma suteikti žinias, kurios padėtų atrasti tvarų ryšį su vaikais bei ugdyti juos savimi pasitikinčiais ir aplinkinius gerbiančiais asmenimis. Svarbu yra tai, kad šie mokymai šeimoms nieko nekainuoja.

Kitas modernus instrumentas, skirtas mažinti nepilnamečių socialinių problemų kiekį Lietuvoje, buvo paleistas šių metų spalio pabaigoje. Internetinė platforma “S.M.A.R.T. tėvystė” trumpo testo būdu leidžia diagnozuoti ir identifikuoti potencialias grėsmes dar pradinėje jų stadijoje, kol vaikui ar paaugliui dar nėra kilusios didžiausios problemos.

Internetiniame puslapyje www.smarttevyste.lt esantį testą gali spręsti tiek tėvai, tiek su nepilnamečių socialinėmis problemomis dirbantys specialistai. Jis leidžia įvertinti įvairius rizikos faktorius – nuo vaiko psichinės ir fizinės sveikatos iki šeimos finansinio raštingumo. Atsakius į klausimus, platforma automatiškai sugeneruoja grafiką, nurodantį sritis, kurios reikalauja papildomo dėmesio ir pokyčių vaiko labui.

Testą atlikusiam asmeniui yra suteikiama galimybė parsisiųsti testo rezultatą į savo kompiuterį. Tokiu būdu, su vaikų ir paauglių problemomis dirbantys specialistai gali rinkti kasmetinius šeimų vertinimus ir, atsižvelgdami į situacijos pokyčius, taikyti pagalbines priemones. O atsakiusiems į testo klausimus tėvams, gauta informacija gali padėti sužinoti apie jų atžaloms potencialas rizikas. Taip tėvai gali lengviau diagnozuoti problemas pirminiuose jų etapuose, kai situacija dar nėra išsikerojusi ir sunkiai pataisoma.

Puslapis “S.M.A.R.T. tėvystė” nekaupia jokių apklausos duomenų, todėl, atlikus testą, platformoje nelieka su testo atsakymais susijusios informacijos.

Projektą “S.M.A.R.T. tėvystė” kuravusi UAB “Ekonominės konsultacijos ir tyrimai” vyr. konsultantė ir partnerė Jūratė Griciūtė teigė, kad ilgą laiką lietuviška praktika buvo koncentruojama išskirtinai ties krizinėmis šeimomis. “S.M.A.R.T. tėvystė gali tapti lūžiniu projektu, kuris atkreips dėmesį ir į potencialios rizikos atvejus. Efektyvesnė kova su rimtomis bėdomis gali atsirasti tik tada, kai valstybė ir susijusios organizacijos matys ne vien trumpąjį, bet ir ilgąjį laikotarpius. Turime dirbti ir su atvejais, kur problemos tik pradeda megztis arba kyla problemų atsiradimo grėsmė” – tęsė ji.

Tuo tarpu, Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė pabrėžia, kad pastarasis projektas yra integrali žymiai didesnio projekto – ankstyvosios intervencijos modelio, kurį Lietuvos savivaldybių asociacijos iniciatyva parengė UAB “Ekonominės konsultacijos ir tyrimai” – dalis: “Šis modelis leis įvairių su šeimomis ir vaikais dirbančių valstybinio sektoriaus sričių darbuotojams atrasti bendrą kalbą ir veikimo metodus, kurie ves link efektyvesnės ir unifikuotos sistemos. Iki šiol mums koją kišdavo nesusikalbėjimas ir situacijos, kai už pagalbos suteikimą nesijausdavo atsakinga nei viena iš kelių institucijų. Ankstyvosios intervencijos modeliu siekiama, kad kiekvieno vaiko atvejis susilauktų adekvataus ir atitinkamo dėmesio. Norėtųsi, kad šis modelis imtų pilnu tempu veikti visoje šalyje, leisdamas susikalbėti skirtingų sričių specialistams”.

Gerosios praktikos iš viso pasaulio bei nauji metodai skinasi kelią ir į Lietuvą. Jau dabar bandoma įtvirtinti rezultatus sekančią ir sisteminančią metodiką. Tai leis kurti šalies poreikius atitinkančias socialines programas, kurios palengvins darbą su vaikais ir padarys pagalbą jiems sėkmingesnę. Plėtodami ankstyvosios intervencijos modelį, potencialių grėsmių nepilnamečiams statistikoje pagerėjimo galime tikėtis net per kelis artimiausius metus.