Liepos 28,2020

EKT KOKYBĖS IR APLINKOSAUGOS POLITIKA

  • Siekiame suprasti kliento norus ir lūkesčius, bei tiksliai ir kūrybiškai ir energetiškai optimaliai juos išpildyti.
  • Kokybiškos paslaugos, kuriančios vertę klientui ir tausojančios aplinką – pagrindinis mūsų įmonės tikslas.
  • Įmonė siekia tobulinti kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemą vykdant nuolatinį taršos prevencijos gerinimą, veiklos analizę ir rezultatų vertinimą.
  • Įmonės vadovybė atsako, kad kokybės ir aplinkosaugos politika būtų suprasta ir visų darbuotojų įgyvendinama.
  • Įmonės kokybės ir aplinkosaugos politika pateikta susipažinti ir prieinama visoms suinteresuotoms šalims ir visuomenei.

Kokybės ir aplinkosaugos tikslai

  • Užtikrinti, kad 100 % EKT teikiamų paslaugų būtų atliekamos laiku pagal sutartyje numatytas sąlygas, optimaliai panaudojant energetinius išteklius, ir atitiktų kliento ir atitinkamų įstatymų bei reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
  • Taikyti procesinį požiūrį ir nuolat gerinti kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą, kiekvienais metais peržiūrint tikslus ir uždavinius.
  • Optimizuoti naudojamus energetinius resursus ir iki 2020 m. pabaigos sumažinti reikšmingą aplinkosaugos aspektą – degalų sąnaudas 0,5 procentu apyvartos vienetui. Šiam tikslui pasiekti visi įmonės darbuotojai skatinami atsisakyti automobilio lankant klientus miesto ribose, taip pat efektyviau planuoti keliones ir vizitus pas klientus e-biuro programoje.
  • Nuolat skatinti darbuotojus laikytis Kokybės vadove nurodytų reikalavimų.