Laima Truncienė

19+ metų patirtis finansų srityje.

11+ metų reikšmingų ES projektų finansų apskaitos vykdymo patirtis.