Spalio 04,2016

Kupiškio rajono savivaldybė patvirtino vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymo nuostatus

Kupiškio rajono savivaldybės taryba nusprendė patvirtinti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo nuostatus ir nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2017 m. sausio 1 d. Tam, kad ištirtų ekonominę atliekų tvarkymo situaciją rajone, savivaldybė pasamdė UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ (EKT). Tokį žingsnį rajono savivaldybė priėmė dėl to, kad jai pavaldi įmonė „Kupiškio komunalininkas“ niekaip negali išbristi iš skolų. EKT darbuotojai išanalizavo per 300 rajono objektų, kurie susiję su atliekų sistema. Darbas vyko visą šių metų vasarą.