Spalio 03,2016

Kviečiame verslo įmones pasinaudoti galimybe gauti ES fondų investicijų paramą pagal priemonę „Dizainas LT“

22Finansavimo priemonės tikslas – paskatinti įmones investuoti į gaminių (paslaugų) dizaino sprendimus, siekiant padidinti įmonės produktų ar paslaugų patrauklumą, o kartu ir paklausą bei įmonės produktyvumą.

Remiama veikla – netechnologinių inovacijų sukūrimo ir (ar) diegimo gamybos procesuose ir (ar) paslaugose skatinimas, pritaikant originalius gaminių (paslaugų) dizaino sprendimus.

Reikalavimai pareiškėjui:

  • MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip 1 metus;
  • Vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau negu 3 finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50000 .

Finansuojamos išlaidos:

  • Originalių gaminių ir (arba) paslaugų dizaino sukūrimas ar pakeitimas, jeigu projekto vykdytojas perka dizaino kūrimo paslaugą;
  • Projekto vykdytojo darbuotojų, kurių pagrindinė funkcija yra dizaino kūrimas, darbo užmokestis, jeigu pareiškėjas pats vykdo dizaino kūrimo ar pakeitimo veiklą.

Paramos dydis:

  • Mažiausias – 3 000 €;
  • Didžiausias – 10 000 €.

Finansavimo intensyvumas – 50-75%.

Projekto trukmė – 18 mėn.

Paraiškų pateikimo termino pabaiga – 2016-11-28 16.00 val.

Projektas turi prasidėti ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

Daugiau informacijos apie šią priemonę galite rasti čia.

Aivaras SubaciusDėl nemokamos konsultacijos kreipkitės:

Aivaras Subačius, Qualified PRINCE2® Practitioner
vyr. konsultantas
UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“
J. Jasinskio g. 16B, Vilnius
Mob. 8 656 24 878
El. p. aivaras@ekt.lt