Balandžio 11,2017

Lietuvos merams – mokymai dėl interesų konfliktų

Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) merams praėjusios savaitės pabaigoje surengti mokymai, kurių viena iš pagrindinių temų buvo kaip vengti galimų interesų konfliktų.

„Lietuvoje viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas yra vienas sudėtingiausių ir painiausių Europoje. Tačiau įstatymų nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės, todėl nuolatos keliame merų kompetenciją įvairiose srityse. Visi suinteresuoti veikti skaidriai ir sąžiningai“, – sakė LSA direktorė Roma Žakaitienė.

Dviejų dienų mokymus LSA užsakymu rengė konsultacijų bendrovė „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ (EKT). Seminare merams buvo dėstoma strateginės lyderystės ir savivaldybių įmonių valdymo temos.

Pranešimą apie Europos savivaldybių praktiką užtikrinant viešųjų paslaugų teikimą gyventojams skaitė Europos parlamento narys Bronis Ropė. Pranešime buvo pristatoma Europos savivaldybių praktika užtikrinant viešųjų paslaugų teikimą. Be to, gvildenta ir vidaus sandorių politika.

„Merams kasdienėje veikloje kyla įvairiausių iššūkių, todėl stengiamės sudaryti mokymų programą, kurioje savo sričių profesionalai pasidalintų patirtimi ir naudingais patarimais. Pateikiame aktualias temas savivaldos vadovams, nes jie dažnu atveju turi būti skirtingų sričių ekspertai“, – teigia mokymų vykdytoja, EKT vyr. konsultantė Vaiva Bražionytė.

Mokymų partnerių advokatų kontoros „Cobalt“ atstovas pristatė naujausius siūlomus teisės aktų pakeitimus, teisinę problematiką, susijusią su šiuo metu reformuojama savivaldybių teisine padėtimi valdant savivaldybės įmones.

Advokatas Justinas Šileika, akcentavo, kad šiuo metu visų dėmesio centre yra klausimai dėl pastaruoju metu itin sparčiai kintančių savivaldybėms taikomų konkurencijos teisės reikalavimų.

„Viešumoje plačiai aptariami klausimai dėl vidaus sandorių panaikinimo bei nuo liepos 1 d. įsigaliojančių Vietos savivaldos įstatymo pakeitimų, ribojančių savivaldybių įmonių galimybes vykdyti ūkinę veiklą. Pokyčių yra daug ir daugelis jų yra ganėtinai komplikuoti – susiję su teismų ir administracinių institucijų praktika siauroje ir savivaldybėms ne visada gerai pažįstamoje srityje“, – komentavo „Cobalt“ advokatas Justinas Šileika.

Daugiau informacijos

UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“

Vyr. konsultantė Vaiva Bražionytė

Mob. +370 685 38554

El. paštas: vaiva@ekt.lt