Kovo 17,2017

Pradedamas rengti Varėnos rajono savivaldybės 2018-2028 m. strateginis plėtros planas

UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ (EKT) pasirašė sutartį su Varėnos rajono savivaldybės administracija  dėl Varėnos rajono savivaldybės 2018-2028 metų strateginio plėtros plano parengimo.

Šį trečiadienį (kovo 15 d.) įvyko pirmasis EKT atstovų Dariaus Dulskio, Vaivos Bražionytės ir Ainos Kurklietytės-Zikės susitikimas su Varėnos meru Algiu Kašėta ir administracijos vadovais, atsakingais darbuotojais, siekiant suplanuoti ateinančio pusmečio intensyvius darbus rengiant planą. Pagrindinis siekis – drauge su savivaldybės atstovais bei suinteresuotomis šalimis, identifikavus savivaldybės stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes, nustatyti savivaldybės vietą ir vaidmenį regiono, šalies kontekste, suformuluoti plėtros perspektyvas tam, kad būtų tikslingiausiai ir efektyviausiai panaudoti turimi ir planuojami gauti finansiniai, materialiniai ir žmogiškieji ištekliai numatytiems tikslams pasiekti.

Ar Varėna išliks grybų sostine? Ar šis kraštas gali pasigirti dar didesniais išskirtinumais ir pasiekimais? Kokį šį kraštą norime matyti dar po 10 metų? Į visus šiuos klausimus, bus rasti atsakymai iki šių metų rudens!