…atvejo vadyba: pagalbos plano sudarymas

Programa skirta: socialinių paslaugų institucijų (įstaigų, organizacijų, įmonių) socialiniams
darbuotojams, atvejo vadybininkams.

Mokymų programos tikslas: apmokyti socialinius darbuotojus, atvejo vadybininkus, kaip
praktiškai taikyti atvejo vadybos metodą ir organizuoti atvejo vadybos procesą.

Mokymo metodai. Mokymo metodai grindžiami kognityvine ir interaktyviąja mokymosi
strategijomis, mokymu(si) iš patirties ir bendradarbiaujant: interaktyvi paskaita, atvejų analizė, diskusija, situacijų modeliavimas.

Lektorius: Veneta Veršulytė

 

– Ankstyvosios intervencijos modelio ir S.M.A.R.T. metodikos
bendraautorė;

Turinti:

– Ilgesnę nei 10 metų suaugusiųjų mokymo patirtį;
– 8 metų darbo savivaldybės administracijoje patirtį;
– Socialinio darbo tarybos prie Socialinės apsaugos ir         darboministerijos narė;
-Socialinio darbo (socialinės politikos) magistrė.