…atvejo vadybos posėdžio moderavimu

Programa skirta: socialinių paslaugų įstaigų vadovaujančiam personalui, atvejo vadybininkams, socialiniams darbuotojams, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriams, specialistams, vedantiems atvejo vadybos posėdžius.

 

Mokymų programos tikslas: Suteikti žinių ir apmokyti praktinių įgūdžių, kaip sėkmingai ir efektyviai moderuoti atvejo vadybos posėdžius.

Programa patvirtinta SPPD.

 

Mokymų metu aptariamos temos:

  • Atvejo vadybos posėdžio kaip įvairių specialistų darbo grupės moderavimo samprata ir specifika.
  • Esminiai atvejo vadybos posėdžio moderavimo principai ir pagrindinės taisyklės. Efektyvaus darbo grupėje sąlygos.
  • Atvejo vadybos posėdžio eiga: pasirengimas, kontakto užmezgimas, atvejo pristatymas, tikslų iškėlimas, situacijos analizė, nuomonių išsakymas, sprendimų generavimas, priėmimas ir fiksavimas.
  • Tarpsektorinis ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas atvejo vadybos posėdžio procese: moderavimo specifika ir praktiniai aspektai.
  • Atvejo vadybos posėdžio moderatoriaus užduotys atskiruose posėdžio etapuose. Asmeninis pasirengimas.
  • Grupės darbo struktūravimo metodai, padedantys aktyvinti konstruktyvų grupės dalyvių (įvairių sričių specialistų) įsitraukimą ir dalyvavimą. Aktyvaus kontakto užmezgimas ir palaikymas grupėje. Kritinio vertinimo metodas. Argumentų išsakymas ir analizė „už“ ir „prieš“. Teigiamo vertinimo metodas. Akvariumo metodas.
  • Atvejo vadybos posėdžio praktinės simuliacinės užduotys.
  • Atvejo vadybos posėdžio moderavimo praktinių situacijų ir atvejų analizė, galimi sprendimai.

 

Mokymai vyksta, analizuojant konkrečius atvejus ir praktines situacijas, ieškant sprendimų profesinio konsultavimo (supervizijos) metodu.

Mokymų apimtis: 8 ak. val.