…asmens duomenų apsauga socialiniame darbe

 

Įsigaliojus 2018 m. gegužės 25 d.ES Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (BDAR), daugelyje privačių ir viešųjų organizacijų įsivyravo netikrumas dėl valdomų asmens duomenų tolesnio tvarkymo. Tai ypač aktualu organizacijoms, tiesiogiai dirbančioms  su pažeidžiamomis socialinėmis grupėmis, nepilnamečiais ir jų asmens duomenimis, kadangi tokių duomenų neteisėtas tvarkymas ar praradimas dėl netinkamo tvarkymo sukelia žymią žalą asmeniui bei užtraukia didelę finansinę atsakomybę. Todėl socialinių paslaugų įstaigoms būtina teisinė kompetencija BDAR srityje, kuri leistų parengti su BDAR derančias ir apgalvotas asmens duomenų tvarkymo tvarkas, duomenų rinkimo ir tvarkymo formas bei kitus teisinius dokumentus. Socialinių paslaugų įstaigoms taip pat labai aktualūs ir kiti, bendresni, teisiniai aspektai jų veikloje. Lietuvoje socialinių paslaugų organizavimo bei teikimo procesų teisinis reglamentavimas vis dar tobulinamas, nuolat keičiasi teisinė bazė, ne tik tiesiogiai reglamentuojanti socialinių paslaugų teikimą, bet ir kitas su šių paslaugų susijusias veiklos sritis.

 

Programa skirta: socialinių paslaugų srities darbuotojai, vadovaujantis Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-92 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Mokymų temos:

  1. Asmens duomenų apsaugos pagrindiniai principai ir saugumo užtikrinimas socialiniame darbe, socialinių paslaugų teikime.
  2. Teisės tvarkyti asmens duomenis įgyvendinimas praktikoje.
  3. Teisės aktų hierarchija ir rūšys (norminiai ir teisės taikymo) ir jų atskyrimas.
  4. Teisės aktų registras ir Teisės aktų informacinė sistema ir jų praktinis naudojimas.
  5. Socialinio darbo veiklos ir socialinių paslaugų teisinis reglamentavimas.

Mokymų apimtis: 8 ak. val.