Rugpjūčio 22,2017

Kokybės valdymos sistema

KVS DIEGIMAS (ISO 9001:2015)

PASLAUGOS ĮGYVENDINIMUI NAUDOJAMAS QPR MODULIS: QPR Metrics, QPR ProcessDesigner, QPR Portal

Organizacijos kokybės vadybos sistema yra diegiama naudojant QPR IMS programinę įrangą. Su šia modernia, elektronine sistema yra sukuriami elektroniniai rizikos valdymo moduliai / registrai, neatitikčių valdymo žurnalai, vidaus audito planas bei korekcinių veiksmų žurnalas. Taip pat yra galimybė sukurti kiekvienam proceso šeimininkui individualią, su jo procesu susijusią informaciją, kurią būtų ne tik patogu peržiūrėti, bet ir audito metu pateikti reikiamą informaciją. Organizacijoje sukurtas procesų, jų matavimo modeliai apjungiami į vieną integruotą sistemą, kuri diegiama pagal ISO 9001:2015 standarto reikalavimus.

REZULTATAI:

  • Pagal ISO 9001:2015 standarto reikalavimus įdiegta KVS;
  • Sukurtas rizikų valdymo modulis / registras;
  • Sukurti elektroniniai neatitikčių, vidaus audito, korekcinių veiksmų registravimo žurnalai;
  • Procesų ir jų matavimo modeliai apjungiami į vieną integruotą sistemą;
  • Kiekvienam proceso šeimininkui sukuriama individuali jo procesų analizė QPR Portal‘e.

NAUDA:

  • Užtikrinamas KVS atitikimas ISO 9001:2015 standarto reikalavimams;
  • Moderni, elektroninė KVS sistema;
  • Sukuriama patogi procesų analizė kiekvienam proceso šeimininkui;
  • Supaprastinamas informacijos pateikimas darbuotoj supažindinimui, vidaus ir išorės auditų metu.