Lapkričio 23,2016

„Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“

Finansavimo priemonės tikslas – Sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse, didinant atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) gamybą ir vartojimą.

22Remiama veikla – AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas, naujų AEI efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimas ir diegimas pramonės įmonėse, siekiant naudoti energiją pačių įmonių vidiniams poreikiams tenkinti bei sudarant galimybę perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės įmonėms ar perduoti į centralizuotus energetinius tinklus.

Reikalavimai pareiškėjui:

  • SVV ir didelės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip 3 metus;
  • Vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 2 finansinius metus yra ne mažesnės kaip 300 000 €.

Finansuojamos išlaidos:  įranga, įrenginiai ir kitas turtas.

Paramos dydis:

  • Mažiausias – 50 000 €;
  • Didžiausias – 500 000 €.

Finansavimo intensyvumas – 80%/70%/60%.

Projekto trukmė – 36 mėn.

Paraiškų pateikimo termino pabaiga – 2017-01-25 16.00 val.

Projektas turi prasidėti ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

Daugiau informacijos apie šią priemonę galite rasti čia.

Dėl nemokamos konsultacijos kreipkitės:

Aivaras SubaciusAivaras Subačius, Qualified PRINCE2® Practitioner
vyr. konsultantas
UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“
J. Jasinskio g. 16B, Vilnius
Mob. 8 656 24 878
El. p. aivaras@ekt.lt