Lapkričio 22,2016

Kavos pateikimo procesas taip pat gali būti optimizuotas taikant LEAN metodus

kava-2Nuo tokio pavyzdžio (pasitikimo kavos pateikimo proceso analizė), lapkričio 18 d. viešojo valdymo institucijos, veikiančios vakarų Lietuvoje, bandė suprasti LEAN metodikos niuansus mokymuose „Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo optimizavimas taikant LEAN metodiką“, pagal UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ naujai parengtą programą. Pasirodo, kad net šaukštelių ar cukrinės padėjimo vieta, gali visiškai sumažinti srauto pralaidumą. Nuo buitinių praktinių pavyzdžių buvo pereita prie būdingų tik viešajam sektoriui – socialinės paramos skyrimo, „vizavimo“ ir panašių procesų analizės ir optimizavimo.

Lektoriai Alvydas Punis ir Aris Lencevičius vėl pasidžiaugė, kad panaudojant video pavyzdžius pavyko sugriauti mitą, kad LEAN sistema yra „etatų mažinimo“ priemonė. Į LEAN reikia žiūrėti kaip į efektyvesnį žmogiškųjų, ir visų kitų išteklių panaudojimą, per tą patį laiką sukuriant daugiau vertės, sutrumpinant kliento laukimo laiką. Tikimės, jog mokymai bei jų metu gautos žinios leis kūrybiškiau pažvelgti į LEAN sistemos metodų taikymą, efektyvinant veiklos procesus, teikiant viešąsias ir administracines paslaugas gyventojams, bandant įvertinti teikiamų paslaugų savikainą, realų vertės kūrimo laiką.