Liepos 11,2016

„Verslo konsultantas LT“

Kviečiame smulkųjį ir vidutinį verslą, veikiantį ne ilgiau kaip penkerius metus, teikti paraiškas Europos Sąjungos (ES) investicijoms, skirtoms verslo pradžios ir verslo plėtros konsultacijoms, gauti.

Priemonės tikslas: suteikti SVV subjektams reikiamą informacinę, konsultacinę metodinę ir kitą paramą verslo pradžios, finansavimo šaltinių, naujų technologijų diegimo ir kitais verslo organizavimo klausimais.

Remiamos veiklos:

  • Aukštos kokybės konsultacijos, skirtos iki 1 metų veikiantiems SVV subjektams;
  • Aukštos kokybės specializuotos verslo plėtros konsultacijos, skirtos nuo 1 (imtinai) iki 5 metų veikiantiems SVV subjektams.

Pareiškėjai:

  • Ne ilgiau kaip 1 metus veikiantis SVV subjektas;
  • SVV subjektas, veikiantis nuo 1 (imtinai) iki 5 metų ir ne trumpiau kaip 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo momento turėjęs apdraustųjų.

Paramos intensyvumas: iki 100%.

Paramos dydis: iki 6 500 Eur.

Paraiškos teikiamos iki 2020 metų lapkričio 30 d., 17.00 val.

_____________________________________________________________________________________

Daugiau informacijos apie šią priemonę galite rasti čia.

Dėl nemokamos konsultacijos kreipkitės:

Aivaras Subačius, Qualified PRINCE2® Practitioner
Vyr. konsultantas
UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“
J. Jasinskio g. 16B, Vilnius
Mob. 8 656 24 878
El. p. aivaras@ekt.lt