Kovo 09,2017

VVF studentai susipažino su UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ veikla

Š. m. kovo 7 dieną VGTU Verslo vadybos fakulteto Įmonių ekonomikos ir vadybos katedros profesorius dr. Kęstutis Peleckis su verslo analitikos studentų grupe VAf-15 lankėsi UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ būstinėje.

Įmonės direktorius Gintas Umbrasas ir sertifikuotas vadybos konsultantas, partneris Darius Dulskis supažindino VGTU atstovus su UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ vykdoma analitine veikla, tyrimais ir ekonominėmis konsultacijomis. Aptartos bendradarbiavimo galimybės, numatytos priemonės studentų praktinių analitinių įgūdžių ugdymui, pažintinės praktikos atlikimui.

UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ jau daugiau nei 20 metų vykdo vadybos konsultacijas, personalo mokymus ir konsultacijas, ekonomikos vystymo ir plėtros projektus, rinkos tyrimus ir konsultacijas dėl marketingo tobulinimo, prisideda prie projektų, finansuojamų ES lėšomis, rengia Projektų koncepcijas, ruošia investicijų projektus ir paraiškas, administruoja ES finansuojamus projektus. Taip pat įmonė dalyvavo Europos Komisijos finansuojamų projektų rengime („Horizontas 2020“, „Erasmus+“, „SME Instrument“, Kūrybiška Europa ir kt. programos ir priemonės).