Spalio 19,2018

APMOKYTI LIETUVOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ AUKŠČIAUSIO LYGIO VADOVAI

 UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ lektorė Jūratė Griciūtė 2018 m. rugsėjo – spalio mėn., Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu, vedė mokymus, Lietuvos socialinių paslaugų įstaigų aukščiausio lygio vadovams – „Vadovavimas įstaigai institucinės globos pertvarkos kontekste“

Mokymuose dalyvavo 98-ių įvairių Lietuvos socialinių paslaugų įstaigų, teikiančių paslaugas vaikams netekusiems tėvų globos (įskaitant kūdikius), patiriantiems riziką vaikams bei jų šeimoms, neįgaliems vaikams, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią, jų šeimoms, bei suaugusiems asmenims, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią, ir jų šeimoms, aukščiausio lygio vadovai.

Svarbu, kad šalyje vykdomos institucinės globos pertvarkos kontekste, mokymai organizuoti būtent vadovams, kurių indėlis ir svarba šios reformos įgyvendinime yra bene svarbiausias ir reikšmingiausias. Tokių mokymų poreikį, svarbą ir naudą akcentavo ir įstaigų vadovai dalyvavę mokymuose.

Mokymų dalyviams itin aktualu buvo mokymų metu pateikta informacija apie vadovavimą įstaigai pokyčių metu: kaip nustatyti strateginius tikslus ir prioritetus, kaip apsispręsti, kokias paslaugas plėtoti, kaip motyvuoti įstaigos darbuotojus pokyčiams, kokia turi būti vadovo laikysena sutelkiant įstaigos komandą pokyčių vykdymui, kaip stiprinti savo, kaip vadovo, lyderystės gebėjimus.

Lektorė Jūratė Griciūtė: „Džiugino tai, kad mokymų dalyviai noriai dalinosi patirtimi, atvirai pristatė tiek sėkmės istorijas, tiek įvardijo sunkumus. Vyravo palaikanti, konstruktyvi atmosfera, jautėsi siekis ieškoti atsakymų, užtikrinant sėkmingą pertvarkos proceso įgyvendinimą ir paslaugų kokybės gerinimą. Vadovai akcentavo šių mokymų svarbą ir pageidavo ilgesnės trukmės bei tęstinių mokymų vadovams, užtikrinant pertvarkos sėkmingumą. Džiaugiuosi mokymų metu turėjusi galimybę sutikti tiek profesionalių, žingeidžių ir siekiančių keistis socialinių paslaugų įstaigų vadovų!“

Mokymų dalyvių atsiliepimai:

„Pirmiausia norėčiau pasidžiaugti lektore J. Griciūte. Tai profesionalas, gebantis perduoti teorines žinias per pačių dalyvių refleksiją. Dalinimasis patirtimis, džiaugsmais ir klaidomis mokymus daro dar kokybiškesniais, kai lektorė pateikia teisinį, ekonominį, socialinį ar psichologinį vieno ar kito atvejo paaiškinimą ar pagrįstumą.  Mokymų tema labai aktuali šiai dienai,  buvo labai daug neaiškių klausimų dėl institucinės globos pertvarkos proceso tolimesnės eigos ir t.t.  Kiekvienas dalyvis „pasiėmėme“  sau tiek kiek trūko žinių, nes globos įstaigos valdymas pokyčių kontekste iš tiesų yra didelis iššūkis ir vadovui, ir komandai. Džiaugiuosi sudalyvavusi, dėkoju organizatoriams, viskas atlikta be priekaištų. Ačiū.“ Adelė Pociuvienė, Jurdaičių socialinės globos namų direktorė

„Džiaugiuosi galimybe dalyvauti šiuose mokymuose. Lektorė profesionalė praktikė, o tai yra svarbu pertvarkos kontekste. Mokymai naudingi, aktualūs ir tokių mokymų norėčiau dar ir dar.“ Natalija Levickaja, „Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė

„Puiki lektorė Jūratė Griciūtė. Registravausi  ir labai noriai dalyvavau  mokymuose vien todėl, kad juos vedė Jūratė. Žinau ją kaip puikiai auditoriją valdančią lektorę, diplomatišką ir labai profesionaliai atsakančią į klausimus. Kažkokių naujienų apie institucinę globos pertvarką neišgirdau, bet lektorė labai aiškiai formuluoja organizacijos valdymo pokyčius, vadovo vaidmenį,  aptaria priemones darbuotojų motyvavimui, supranta ir pakomentuoja iškylančius sunkumus pavyzdžiais iš praktikos. Patiko, kad laikosi nustatytos darbotvarkės. Mokymai atitiko lūkesčius.“ Zita Verbavičienė, Vilijampolės socialinės globos namų direktorė

„Gavau ir pasitikslinau žinomas tiesas apie institucinę globos pertvarką, organizacijos valdymo pokyčius. Mokymai patiko, vertinu 10 balų. Lektorė puikiai valdė klausytojus, žino įstatymus, konsultavo mums rūpimais klausimais bei paliko savo kontaktus, kad galėtume ateityje pasikonsultuoti. Kartu su vadovais, pokalbių metu, kalbėjome kaip svarbūs mums tokie mokymai. Ačiū.“ Vilija Lukauskienė, Lapių bendruomeninių namų direktorė

Šie mokymai organizuojami, įgyvendinant projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“.