Gruodžio 14,2018

EKT STRAIPSNIS PUBLIKUOTAS VDU MOKSLO ŽURNALE „SOCIALINIS DARBAS: PATIRTIS IR METODAI“

UAB „Ekonominių konsultacijų ir tyrimų“ konsultančių Jūratės Griciūtės ir Lauros Senkevičiūtės-Doviltės straipsnis „Lietuvos socialinės globos įstaigų, dalyvaujančių pertvarkos procese, darbuotojų motyvacijos vertinimas“ buvo publikuotas mokslo žurnale „Socialinis darbas. Patirtis ir metodai”, kurį nuo 2008 m. leidžia Vytauto Didžiojo universiteto Socialinio darbo katedra.

Straipsnyje pristatomas socialinės globos įstaigų darbuotojų, dalyvaujančių šiuo metu Lietuvoje vykdomame institucinės globos paslaugų pertvarkos procese, dirbančių pertvarkai atrinktose socialinės globos įstaigose, teikiančiose paslaugas skirtingoms tikslinėms grupėms, motyvacijos lygio tyrimas.

Jo tikslas – įvertinti darbuotojų motyvacijos dalyvauti pokyčių procese lygį. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad daugumai darbuotojų trūksta motyvacijos aktyviai dalyvauti institucinės globos pertvarkoje. Svarbu paminėti ir tai, kad socialinės globos įstaigų vidutinis darbuotojų motyvacijos lygis dominuoja visose šiose įstaigose, nepriklausomai nuo tikslinės grupės, kuriai teikiamos paslaugos.

Nuoroda į publikaciją – čia.