Kovo 26,2019

Lietuvos socialinių paslaugų įstaigų vadovams apie lyderystę globos įstaigų pertvarkos procese

UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ vyr. konsultantė Jūratė Griciūtė š. m. kovo 21 d. dalyvavo respublikinėje metodinėje – praktinėje konferencijoje „Socialinės globos pertvarka: iššūkiai, perspektyvos“ ir skaitė pranešimą „Vadovų lyderystė pertvarkos kontekste: kaip motyvuoti globos įstaigų darbuotojus priimti pokyčius ir pasiekti daugiau“. Pranešime J. Griciūtės akcentavo vadovų lyderystės svarbą pokyčių kontekste, skatino vadovus imtis lyderio vaidmens, pristatė darbuotojų motyvavimo galimybes. Vadovai aktyviai įsitraukė į diskusiją apie vadovavimo ir lyderystės svarbą šalyje vykstančios pertvarkos kontekste.

Konferencijoje dalyvavo apie 80 įvairių Lietuvos socialinės globos įstaigų vadovų. Šią konferenciją organizavo Utenos kolegija drauge su Socialinių įstaigų vadovų asociacija (SĮVA) ir Socialinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų asociacija „Rūpestinga globa“.