Atsiliepimai

Darbingumo palaikymas

Įvairovė darbe, neapibrėžtos situacijos, reikalauja iš socialinį darbą dirbančio asmens didelių emocinių sąnaudų, didelės atsakomybės, kurių pasekmė – aukštas psichologinio „perdegimo“ lygis. Šis sudėtingas psichofiziologinis mechanizmas, apibrėžiamas kaip emocinis, kognityvinis ir fizinis išsekimas dėl ilgalaikio emocinio krūvio, pasireiškia nuovargiu, beprasmybės ir bejėgiškumo išgyvenimu, energijos ir entuziazmo stoka, negatyviu savo darbo rezultatų ir apskritai gyvenimo vertinimu. Lietuvoje atliktų tyrimų rekomendacijose, detalizuojant, kokie būdai ir priemonės galėtų padėti gerinti socialinį darbą dirbančių asmenų profesinę gerovę, vienareikšmiškai akcentuojamas darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistemos tobulinimas, įtraukiant į mokymo programas tokias temas kaip darbingumo palaikymas, darbuotojo vidinio asmenybės potencialo didinimas, psichologinio atsparumo stiprinimas, savęs valdymas.

Programos tikslas – stiprinti asmeninį socialinio darbuotojo potencialą, suteikiant darbingumui palaikyti reikiamų žinių bei praktinių įgūdžių bei atskleisti būdus, kaip Programoje pateiktas naujoves taikyti praktiškai ir perkelti įgytą patirtį į realų darbinį kontekstą.

Programos uždaviniai:

  • Suteikti žinių apie „perdegimo sindromo“ fenomeną, išsiaiškinti jo priežastis, simptomus, pasekmes, prevencijos būdus ir priemones.
  • Suteikti žinių apie (savi)motyvacijos bendruosius principus ir stiprinti gebėjimus ir įgūdžius tinkamai motyvuoti save, adekvačiai vertinant savo galimybes bei formuluojant tikslus.
  • Suteikti žinių apie įvairius būdus ir priemones, padedančius palaikyti darbingumą ir atkurti jėgas.
  • Stiprinti praktinius įgūdžius kurti ir palaikyti profesines ribas, nesutapatinti savęs su kliento sunkumais, siekti realių, pasiekiamų tikslų ir rezultatų.
  • Ugdyti praktinius įgūdžius konfrontuoti, aiškiai komunikuoti savo poziciją, priimti pagrįstus savo poreikiais, norais, vertybėmis sprendimus.
  • Stiprinti dalyvių savo vertės suvokimą, pasitikėjimą savimi.

Programos trukmė:

Lektoriai: