Atsiliepimai

…vaikais, netekusiais tėvų globos, ir jų šeimomis

Pastaraisiais metais ryškėja tendencija, kad dažniausiai į socialinės rizikos šeimų apskaitą patenkama dėl socialinių įgūdžių stokos, negebėjimo rūpintis vaiku. O pasiryžusiųjų įsivaikinti globos įstaigoje augantį vaiką atsiranda palyginti nedaug: skaičiai mažai džiugina. Realaus progreso dirbant su socialinės rizikos šeimomis ir jų vaikais branduolys bei garantas šiuo metu yra profesionaliai dirbantys socialiniai darbuotojai. Tačiau socialinis darbas su tėvų globos netekusiais vaikais reikalauja tam tikrų specifinių psichologinių žinių ir gebėjimų, kadangi traumuojantis vaiką patyrimas sutrikdo vaiko socializacijos procesą.

Programos tikslas:

Suteikti dalyviams žinių apie vaiko psichosocialinės raidos ypatumus, tobulinti efektyvaus bendravimo su vaikais gebėjimus bei stiprinti pozityvias nuostatas ir iniciatyvas, dirbant socialinį darbą su rizikos šeimų ar tėvų globos netekusiais vaikais.

Programos uždaviniai:

  • Apibūdinti vaiko pažintinės, socialinės ir emocinės raidos ypatumus.
  • Identifikuoti ankstyvos patirties daromą įtaką tolimesnei vaiko asmenybės raidai.
  • Paaiškinti pozityvaus elgesio su skirtingo amžiaus tarpsnio vaikais, ypatumus, orientaciją į vaiko emocinius poreikius.
  • Analizuoti ir vertinti individualią rizikos šeimoje augančio vaiko ar tėvų globos netekus vaiko probleminę situaciją, identifikuojant vaiko emocinius poreikius bei probleminio elgesio tikslus.
  • Identifikuoti vaiko, išgyvenančio krizę emocijų bei elgesio ypatumus.
  •  Sudaryti socialinės rizikos šeimų ir tėvų globos netekusiems vaikams adekvačios psichosocialinės pagalbos planą.

Programos trukmė: 8 akad. val.

Lektoriai: