Išorinės komunikacijos įvadas: teorija ir praktika

Komunikacija yra vienas svarbiausių įgūdžių, reikalingų sėkmingam gyvenimui. Komunikacijos kanalų vystymasis organizacijoje ir sąsaja tarp vidinės ir išorinės komunikacijos kanalų padeda organizacijai prisitaikyti prie kintančios aplinkos veiksnių ir kurti aiškų vaidmenį konkurencingoje rinkoje.

Mokymų tikslas – atskleisti planingos ir kryptingos išorinės komunikacijos vaidmenį plėtojant verslą, sėkmingos komunikacijos kanalus ir jos poveikio aspektus.

Mokymai orientuoti į praktiką, todėl teorinis dėstymas derinamas su praktinėmis užduotimis: simuliacijomis, atvejų analize, diskusijomis. Mokymų temos, atsižvelgiant į grupės prioritetus, nagrinėjamos tiek platesniame, tiek siauresniame kontekste.

Temos

1. Įvadas: kas yra komunikacija?;                                                                                                                  Reputacija kaip kertinė komunikacijos sąvoka, komunikacijos laukas, svarbiausios sąvokos ir sudedamosios dalys.

2. Komunikacija kaip procesas;                                                                                                              Komunikacijos planavimas, komunikacijos pokyčiai, svarbiausi transformaciją lemiantys veiksniai, su komunikacija susiję mitai.

3. Ryšiai su susijusiomis institucijomis; Ryšiai su bendruomenėmis formavimas, rėmimas, krizių komunikacijos valdymas.

4. Žiniasklaidos tipai;                                                                                                                                            Žiniasklaida Lietuvoje, žiniasklaidos darbo principai, socialinė žiniasklaida.

 

Trukmė: 1 diena
Smulkesnė informacija el. paštu:
ekt@ekt.lt