Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo optimizavimas taikant LEAN metodiką

Organizuojamų mokymų tikslas – kūrybiškiau pažvelgti į L E A N sistemos metodų taikymą efektyvinant veiklos procesus, teikiant viešąsias ir administracines paslaugas.

Jeigu Jūs savo organizacijoje ieškote veiklos efektyvumo didinimo priemonių, priimate sprendimus dėl visos organizacijos ar skyriaus veiklos, teikiamų paslaugų vykdymo – šie mokymai yra skirti būtent Jums – valstybės ir savivaldos institucijų, joms pavaldžių įstaigų ir įmonių:

  • Vadovams bei pavaduotojams;
  • Departamentų ir skyrių vedėjams;
  • Vidaus ir kokybės atstovams, auditoriams;
  • Specialistams, prisidedantiems prie administracinių ir / ar viešųjų paslaugų teikimo;
  • Darbuotojams, kurie visada nori žinoti daugiau.

Mokymų dalyviams bus įteikti pažymėjimai apie išklausytą LEAN kursą