Įvadas į kibernetinę saugą: Kas tai ir kaip apsisaugoti?

Kursų tikslas – pažinti dažniausiai kylančias grėsmes susijusias su kibernetiniais nusikaltimais, susipažinti su esama kibernetinio saugumo problematika ir teoriniais principais.

Trukmė – 1 diena (8 akad. val.)

Temos

1. Teisinis reglamentavimas Lietuvoje ir standartai;
LR įstatyminė bazė ir atsakomybė, darbuotojo atsakomybė, informacijos apsaugos principai, informacijos saugos standartai, GDPR ir teisė būti pamirštam.

2. Interneto architektūra;
Interneto istorija, sandara. Interneto ir intraneto skirtumai. Anonimiškumas ir privatumas internete, tamsusis internetas (darknet, deepnet, TOR).

3. Reikšminių incidentų apžvalga;
Grėsmės ir pavojai internete (Phishing, Spyware, Botnet, Malware, Virus, Logic bombs ir pan.), nepageidaujamas turinys internete, priimtinas interneto naudojimas, siuntiniai iš interneto, kaip apgaunamos apsaugos priemonės, naršyklė ir jos galimybės, el. paštas, pokalbiai internete, šnipinėjančios programos.

4. Pažeidžiamumo atpažinimas ir rizikos;
Rizikos atpažinimas, vertinimas, pažeidžiamumo įtaka verslo tęstinumui. Trumpa praktinė užduotis: Įvertinti turimą sistemą ir identifikuoti galimas grėsmes.

5. Bendrieji saugaus darbo principai;
Saugus darbas kompiuteriu, slaptažodžiai ir jų apsauga, duomenų šifravimo priemonės, tapatybės vagystė, socialinė inžinerija, apgavikiškų el. laiškų atpažinimas, apgavikiškų programų atpažinimas, el. pašto ir interneto nuorodos, saugus darbas su dokumentais, atsarginės kopijos, duomenų laikmenų apsauga, naujų programų diegimas, duomenų saugyklos tinkle, dalijimasis failais tinkle, USB raktai, CD ir DVD, antivirusinės sistemos, naujų įrenginių prijungimas prie tinklo, ugniasienės (firewall), daugiapakopė autorizacija, S/MIME, elektroninis parašas.