Kokybės vadybos sistema pagal ISO 9001 2015 m. redakciją

Temos aktualumas

Kokybės vadybos sistemos (KVS) standartas atnaujinamas maždaug kartą per dešimtmetį.

Naujoji standarto redakcija, lyginant su ankstesniais pakeitimais (2000 ir 2008 metų versijomis), yra daugiau apimanti: atnaujintas bazinis procesų modelis, pakoreguoti kokybės vadybos principai.

Viena pagrindinių naujovių – rizikos valdymo reikalavimų įvedimas.

Mokymų nauda:

Praktiškai susipažįstama su naujojo standarto reikalavimų taikymu ir sužinoma, kokius pakeitimus būtina atlikti atsižvelgiant į turimas sistemas.

Praktikuojamasi taikyti rizikos veiksnių valdymo metodiką, tai aptariama ir taikoma kartu su procesų identifikavimo, bei matavimo metodais.

Įvertinamos rizikos, priimami rizikų mažinimo veiksmai, jie susiejami su naudojama procesų srautų diagramų metodika.