Įvadas į BVM modelį

“Reikia pažinti save: jei tai nepadėtų rasti tiesos, tai bent padėtų tvarkyti savo gyvenimą, o už tai nieko nėra geriau.” Blezas Paskalis

Bendrojo vertinimo modelis (BVM) – tai kokybės vadybos metodas, pritaikytas viešojo sektoriaus organizacijoms atsižvelgiant į esminius jų skirtumus. Modelis sukurtas remiantis prielaida, kad puikūs organizacinės veiklos, į piliečius/klientus orientuoti rezultatai, darbuotojų ir poveikio visuomenei rezultatai yra pasiekiami užtikrinus efektyvų strategijos ir veiklos plano, žmonių, partnerysčių ir išteklių bei procesų valdymą. Modelis suteikia galimybę vienu metu į organizaciją pažvelgti iš skirtingų pusių, atlikti holistinę organizacijos veiklos analizę.

BVM yra įsivertinimo metodas. BVM sudaro galimybę vadovams ir darbuotojams susitikti ir kartu aptarti organizacijoje susidariusią situaciją, ateities perspektyvas ir inicijuoti organizacijos pokyčius.

Mokymų metu darbuotojai išmoks nustatyti savo organizacijos stipriąsias ir tobulintinas sritis – daugiau sužinos apie savo organizaciją ir jos galimybes. Seminaro metu parengiamos gairės organizacijos tobulinimo strategijai.