Rinkliavos už atliekų tvarkymą sistemos įgyvendinimas

Seminaras ypač aktualus savivaldai. Jos metu kalbame apie:

  • Atliekų tvarkymo sistemos tobulinimą remiantis Lietuvos ir Europos Sąjungos atliekų tvarkymo politika: Europos Sąjungos tendencijos atliekų tvarkymo srityje. Komunalinių atliekų tvarkymą 2014-2020 m. Valstybinio atliekų tvarkymo plano nuostatos.
  • Rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą metodiką ir praktinį jos įgyvendinimą. Rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą. Pastoviųjų ir kintamųjų sąnaudų apskaičiavimo ypatumus.
  • Rinkliavos ir atliekų tvarkymo sistemą, paremta Informacinėmis technologijomis: Atliekų tvarkymo sistemos automatizavimas. Informacinių technologijų taikymas rinkliavoms už atliekų surinkimą.