Matavimo sistemos priežiūra QPR programoje

Šios seminaro metu darbuotojams, atsakingiems už matavimo sistemos priežiūrą QPR programoje bus pasakojama apie darbuotojų, atsakingų už rodiklių modeliavimą ir matavimo duomenų įvedimą elektroninėje sistemoje, vaidmenis ir atsakomybes. Taip pat apmokoma, kaip kurti rodiklius, juos atnaujinti, įvesti matavimo duomenis, formuoti ataskaitas.
Seminaro dalyviai ne tik susipažįsta su savo atsakomybėmis ir vaidmenimis prižiūrint matavimo sistemą, bet ir išmoksta atnaujinti matavimo rodiklius, įvesti duomenis ir kitą svarbią informaciją rodiklių modelyje QPR programoje.

Nauda įmonei:
– Užtikrinama aktuali informacija rodiklių modeliuose;
– Galimybės analizuoti rodiklių duomenis elektroninėse ataskaitose;
– Moderni, elektroninė veiklos vertinimo sistema;

Nauda dalyviui:
– Įgyjamos/atnaujinamos QPR programos administravimo žinios;
– Įgyjamos/atnaujinamos rodiklių modelio redagavimo žinios ir įgūdžiai;
– Aiškios atsakomybės QPR programoje.