Socialinė atsakomybė – kada ir su kuo ją „valgyti“?

“Mes esame atsakingi ne vien už tai, ką darome, bet ir už tai, ko nedarome.”
Žanas Batistas Moljeras

Apie organizacijų socialinę atsakomybę (SA) išsivysčiusiose pasaulio šalyse diskutuojama jau daugiau nei penkiasdešimt metų. Viena gerai žinoma tarptautinė kompanija yra pasakiusi: „SA planą mes tiesiog vadiname „Planas A“, nes plano B nėra“. Lietuvoje ši sąvoka, procesas tik pamažu įgauna vis didesnę vertę, platesnį suvokimą. Socialinė atsakomybė nebesuvokiama tik kaip filantropinė veikla, rėmimas, susijęs su organizacijos interesais, o pereita prie darnios veiklos vykdymo tiek organizacijos viduje, tiek jos išorėje. Trumpiau sakant – daryk bent šiek tiek daugiau nei prašo įstatymas veiklose su darbuotojais, klientais, bendruomene, mažink savo verslo daromą įtaką aplinkai ir dažnu atveju gautas rezultatas, poveikis  gali pranokti Jūsų lūkesčius.

Socialinės atsakomybės priemonių, sistemos įtvirtinimas organizacijos vadybos sistemoje, gali padėti atsakyti į klausimus: Ar verslo sėkmės rodiklis yra tik teigiami skaičiai pelno/nuostolio ataskaitoje? Svarbiau procesas ar rezultatas?  Kas dar be finansinių paskatinimų motyvuoja darbuotojus? Kokius konkurencinius pranašumus galima įgyti? Kokią žalą aplinkai daro organizacijos veikla?

Šio seminaro metu bus atsakyta į klausimus, kodėl verta organizacijoje įgyvendinti socialiai atsakingos veiklos koncepciją, jos priemones. Nuo ko pradėti ir kaip pasirengti SA planą organizacijoje (teorinis ir praktinis plano rengimo išbandymas)? Kokie yra etiškos darbdavystės standartai, įrankiai? Kokios socialinės atsakomybės praktikos, iniciatyvos turi didžiausią poveikį tikslinėms grupėms ir t.t.?