Atsiliepimai

IT sprendimų atitikties veiklai keliamiems reikalavimams valdymas

Reikalavimų valdymas tradiciškai yra viena iš sudėtingiausių ir problemiškiausių sričių procesų automatizavimo ir programinės įrangos kūrimo srityje. UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ organizuojamų mokymai tikslas – padėti organizacijoms efektyviai valdyti norminiuose dokumentuose numatytų reikalavimų įgyvendinimą naudojamuose IT sprendimuose.

Siekdami užbėgti už akių klaidingiems sprendimams bei pasirinkti tik tokias priemones, kurios yra būtinos kasdienėje veikloje, kurso metu mes atsakysime į šiuos pagrindinius klausimus:

a) Kaip konvertuoti teisės aktų ar didelės apimties verslo reikalavimus į reikalavimų modelius?
b) Kokias priemones ir metodus naudoti tam, kad efektyviai sukurtume ir valdytume reikalavimus?
c) Koks bus reikalavimų dokumentavimo stilius?
d) Kokia bus reikalavimų modelio hierarchija?
e) Kaip sukurti UML (angl. Unified Modelling Language) profilį specifiniam reikalavimų valdymui ar konkrečiam projektui?
f) Kaip atsirinkti žymėjimo notaciją ir kokius elementus naudoti?

Mokymo kurso metu mes aptarsime šiuos ir daugelį kitų susijusių klausimų naudojant praktinius pavyzdžius ir atlikdami praktines užduotis.
Išklausę mokymo kursą, dalyviai įgaus šiuolaikine praktika paremtų žinių apie: UML paremtus modelius, elgsenos ir struktūrines diagramas, reikalavimų modelius, vartotojų pasakojimus ir jų vertimą į reikalavimų modelius, atsekamumą tarp reikalavimų ir įdiegtų alternatyvių pasirinkimų, suinteresuotų šalių valdymą, dalykinių sričių žodynus ir dalykinės srities registrus.
Rekomenduojamas klausytojų grupės dydis – iki 12 klausytojų. Minimalus grupės dydis – 3 klausytojai.
Yra galimybė rinktis vieną ar kelis modulius iš siūlomos programos.

1. Pradinė fazė.
Esminiai reikalavimai programinei įrangai. Reikalavimai iš produkto savininko ir projekto vadovo perspektyvų. Reikalavimų tipų, atributų, gyvavimo ciklo ir valdymo apžvalga. Reikalavimų šaltiniai, vartotojų pasakojimai, verslo taisyklės ir specifikacijos. UML paremtos CASE priemonės reikalavimų valdymui, modelio struktūra ir žodynas. Reikalavimai ir reikalavimų modeliai.

2. Praktiniai užsiėmimai/Demonstracijos
UML šabloninio modelio parengimas. Modelio struktūros, hierarchijos, UML elementų ir reikalavimų aprašymo stiliaus parinkimas pasirinktai dalykinei sričiai. Struktūrizuotų (pvz. teisės aktų, specifikacijų, standartų) reikalavimų interaktyvus ir automatinis importavimas bei valdymas.

3. Detalizacijos fazė.
UML paremta analizė ir dinaminio modelio konstravimas. Įvadas į dizainą ir koncepcinio modelio inžineriją. Terminų ir santrumpų žodyno tvarkymas. Reikalavimų pakeitimų valdymas. Panaudos atvejų, sekų ir reikalavimų atsekamumo diagramos.

4. Konstravimo fazė.
Klasių diagramos ir taikomosios schemos. Standartų naudojimas klasių diagramose. MDG (angl. Model Driven Generation) panaudojimas duomenų bazių inžinerijai. Reikalavimų dokumentacijos ir susijusių artefaktų konstravimas. Įmonės dalykinės srities registras. Objektinė analizė ir projektavimas naudojant UML.

5. Praktiniai užsiėmimai/demonstracijos
UML paremta analizė, dinaminio ir statinio modelio konstravimas, suinteresuotų šalių, panaudos atvejų, sekų ir reikalavimų atsekamumo diagramos. Projekto plano parengimas reikalavimų valdymo kontekste.

Kasdien paskutinė kursų valanda yra skiriama konsultacijoms, susijusioms su aptarta tema. Priklausomai nuo auditorijos poreikių, kiekviena tema gali būti nagrinėjama detaliau, todėl kurso aprašymo medžiaga ir trukmės yra rekomendacinio pobūdžio