Rodiklių ir procesų modelių peržiūros ir analizės bei komunikacijos galimybės QPR Portal‘e

Šio seminaro metu darbuotojus siūloma supažindinti su QPR programinės įrangos moduliu – QPR Portal‘u, kuris skirtas ne tik sukurtų rodiklių ir procesų modelių, bet ir vartotojų atsakomybių analizei, elektroninių bukletų, analizės struktūrų, priminimų kūrimui. Be to QPR Portal‘e vartotojai, turintys vartotojo teisę komunikuoti, gali šiame modulyje rašyti pranešimus, skirti užduotis, parašyti savo nuomonę kitiems vartotojams prie tam tikrų rodiklių bei procesų, ar bendrame diskusijos lange.
Seminaro dalyviai ne tik susipažins su QPR Portal‘o funkcionalumu, bet ir išmoks atlikti pagrindines funkcijas, kurios palengvins rodiklių ir procesų modelių priežiūrą.

Nauda įmonei:
– Užtikrinama aktuali informacija procesų ir rodiklių modeliuose;
– Galimybė procesų ir rodiklių informaciją analizuoti QPR Portalo ataskaitose;
– Galimybė periodiškai gauti pranešimus apie veiklos vertinimo rezultatus;
– Galimybė peržiūrėti procesus reglamentuojančius dokumentus, darbuotojų atsakomybes ir kitą aktualią informaciją.

Nauda žmogui/dalyviui:
– Įgyjamos/atnaujinamos QPR Portalo administravimo žinios ir įgūdžiai;
– Išanalizuojamos pagrindinės QPR Portalo funkcijos, pritaikymas vartotojų poreikiams;
– Aiškios atsakomybės QPR programoje.